Maturski radovi

Poštovani maturanti!

Polaganje pismenog ispita iz srpskog jezika (za sve maturante), održaće se u četvrtak, 1.6.2017. godine, od 8.30 do 10.30 časova, u Amfiteatru PIM univerziteta.

Odbrana maturskog rada i polaganje izbornog predmeta odvijaće se po rasporedu datom u tabelama u nastavku.

Uprava

 

IZVJEŠTAJ – USPJEH OSTVAREN NA ZAJEDNIČKOM DIJELU ODBRANE MATURSKOG RADA

PISMENI ISPIT IZ SRPSKOG JEZIKA

Polaganja maturskog ispita, zbog odličnog uspjeha i primjernog vladanja oslobođeni su:
Darija Milanko, Nikola Sotirov, Valentina Krnetić, Ognjen Radonjić, Kristina Blagojević i Sara Uletilović.

(Rang lista je formirana na osnovu kvaliteta rada).

 

  NIKOLA DESPOTOVIĆ......................................................... odličan (5)

NIKOLINA ILIĆ........................................................................ odličan (5)

JELENA KASAPOVIĆ.......................................................... odličan (5)

MILICA RADANOVIĆ........................................................ odličan (5)

 ČERGIĆ BORJANA.............................................................. odličan (5)

ŽARKO RATKOVIĆ............................................................. odličan (5)

DAVID ŠURLAN................................................................... odličan (5)

DAJANA KUZMANOVIĆ................................................ odličan (5)

MIA OGNJENOVIĆ............................................................ odličan (5)

NIKOLA RADIVOJAC.................................................... ... odličan (5)

 

ANA TOMIĆ.....................................................................vrlo dobar (4)

MILANA VUČENOVIĆ........................................... vrlo dobar (4)

BORIS MAJSTOROVIĆ.............................................vrlo dobar (4)

 

MOMIR LALIĆ..........................................................................dobar (3)

 

Ispitna komisija: Branka Špirić, Marijana Zmijanjac i Tatjana Docić.

Predsjednik Ispitnog odbora: Danijela Jokanović                 

Sekretar Ispitnog odbora: Aleksandar Davidović

Raspored odbrane maturskih radova

Poslovno-pravni tehničari

05.06.2017. godine u kabinetu broj 14 u 10:00 časova

Predmet

Komisija

Učenici

Pravo

1.Dijana Jović, predsjednik

1. Nikola Despotović

 

2. Igor Šabić, ispitivač

 

 

3.Nataša Tofil, član

 


05.
06.2017. godine u kabinetu broj 14 u 10:30 časova

Predmet

Komisija

Učenici

Finansijska tržišta i brokersko poslovanje

1. Igor Šabić, predsjednik

1. Milana Vučenović

 

2. Nataša Tofil,   ispitivač

2. Žarko Ratković

 

3.Dijana Jović, član

3. Jelena Kasapović

 

Raspored polaganja izbornog predmeta

Poslovno-pravni tehničari

06.06.2017. godine u kabinetu broj 14 u 10:00 časova

 

Predmet

Komisija

Učenici

Preduzetništvo

1. Igor Šabić, predsjednik

1. Milana Vučenović

 

2. Dijana Jović,   ispitivač

2. Nikola Despotović

 

3.Nataša Tofil, član

3. Jelena Kasapović

 

 

4. Žarko Ratković

 

Raspored odbrane maturskih radova

Medicinski tehničari

02.06.2017. godine u kabinetu broj 15 u 10:00 časova

 

Predmet

Komisija

Učenik

Neuropsihijatrija

1.Branimir Štrbac, predsjednik

1. Milica Radanović

 

2.Biljana Marjanac,   ispitivač

2. Momir Lalić

 

3. Maja Stojanović, član

 


02.06.2017.
godine u kabinetu broj 15 u 10:30 časova

Predmet

Komisija

Učenik

 

Ginekologija i akušerstvo

1.Branimir Štrbac, predsjednik

1. Ana Tomić

 

2.Biljana Marjanac,   ispitivač

2. Nikolina Ilić

 

3. Maja Stojanović, član

3. Borjana Čergić

      


02.06.2017.
godine u kabinetu broj 15 u 11:30 časova

Predmet

Komisija

Učenik

Hirurgija

1.Branimir Štrbac, predsjednik

1. Boris Majstorović

 

3. Maja Stojanović, ispitivač

 

 

2.Biljana Marjanac,   član

 


02.06.2017.
godine u kabinetu broj 15 u 11:45 časova

Predmet

Komisija

Učenik

 

Interna medicina

1.Branimir Štrbac, predsjednik

1. David Šurlan

 

3. Maja Stojanović, ispitivač

2. Dajana Kuzmanović

 

2.Biljana Marjanac,   član

3. Nikola Radivojac

 

 

4. Mia Ognjenović

      

Raspored polaganja izbornog predmeta

Medicinski tehničari

 03.06.2017. godine u kabinetu broj 15 u 10:00 časova

Predmet

Komisija

Učenici

 Hemija

1.Branimir Štrbac, predsjednik

1. Nikolina Ilić

 

2. Dijana Bosančić, ispitivač

2. Dajana Kuzmanović

 

3.Maja Stojanović, član

3. Momir Lalić

 

 

4. Boris Majstorović

 

 

5. Mia Ognjenović

 

 

6. Milica Radanović

 

 

7. Nikola Radivojac

 

 

8. Ana Tomić

 

 

9. Borjana Čergić

 

 

10. David Šurlan