Praksa Medicinska škola

Svjesni činjenice koliko je kvalitetan praktični rad važan za jednu ovako ozbiljnu profesiju, za naše učenike obezbijedili smo, pored kabinetske, izuzetno temeljnu praktičnu nastavu tokom sve četiri godine školovanja u relevantnim zdravstvenim ustanovama.

Ugovori o obavljanju učeničke prakse;

  • Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
  • Zavod za zdravstvenu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”

OVAKO IZGLEDA PRAKSA U OKVIRU SC “LJUBIŠA MLADENOVIĆ”

  • Kvalitetna praktična nastava, pod mentorstvom stručno edukovanih predavača za vođenje praktične nastave, sprovodi se u bogato opremljenim kabinetima zdravstvene njege i anatomije
  • Savremeno opremljena laboratorija kojom raspolaže naša institucija
  • Naša Škola se ističe po tome što učenici imaju priliku da dio svoje prakse obavljaju u zdravstvenim ustanovama, te u realnim uslovima, na realnim pacijentima praktično primjenjuju znanja koja su stekli tokom teorijskog rada na nastavi i praktčne obuke u kabinetima
  • Praktično obrazovanje na različitim odjelima UNIVERZITETSKE BOLNICE KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA. Uz pomoć profesora – mentora praktične nastave upoznaju se sa svim specifičnostima bolničkog liječenja i tretmana, učeći praktično njegu bolesnika različitih kategorija
  • Iskusan stručni tim, koga čini ljekar i medicinske sestre, na raspolaganju su našim učenicima, kao i sva savremena oprema i materijali koji im pomažu da savladaju neophodna znanja kroz praktičan rad