Riječ direktorice

Direktorica Škole

Danijela Jokanović

dipl. psiholog

Dragi učenici, poštovani roditelji i prijatelji!

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozdravljam na web stranici naše Škole na koju Vas je dovela namjera ili slučajnost, svejedno.

Naša želja je da nas, prelistavanjem ovih stranica, pobliže upoznate i steknete potpuniju sliku o nama i našem radu.

Iako naša istorija ne seže u daleku prošlost, mi smo Škola koja njeguje vlastiti duh i istrajava u ostvarivanju postavljenih ciljeva.
Ove školske godine, 2016/17., školske klupe napustiće osma generacija maturanata.

Naš rad je obilježen nastojanjem, zalaganjem i trudom da Školu učinimo privlačnim mjestom, gdje će učenici rado dolaziti i učiti.

Uvođenjem mnogih novina i posebnosti u naš pedagoški rad, motivisali smo učenike za visoko postignuće i odgovorno ponašanje.

Naš cilj je razumjeti učenike u svoj njihovoj različitosti. Zbog toga, u našem radu njegujemo prijateljski pristup svakom učeniku i, poštujući njegovu ličnost, podstičemo u njemu one osobine koje ga vode ka postizanju najboljih rezultata u učenju. Jačajući samopouzdanje kod svakog našeg učenika, osposobljavamo ih da budu otvoreni za nove ideje, informacije i pristup radu. Na taj način pripremamo učenike za život u savremenom svijetu.

Pored učenja i rada u školi, koji predstavljaju obavezu, mi se i zabavljamo, što je razumljivo, jer je zabava svojstvena mladima. Posjećujemo pozorišta, muzeje, izložbe, putujemo, sarađujemo i razvijamo partnerske odnose sa drugim školama, kako bi razmijenili iskustva, družili se, te više naučili o školovanju, običajima drugih, kao i oni o nama.

Naši profesori su savremeni, kreativni, opredijeljeni za postizanje visokih rezultata, instruktori aktivne nastave i interaktivnog učenja, dobronamjerni, iskreni, dosljedni u zahtjevima i , prije svega, posvećeni svojim učenicima.

O svemu ovome, mnogo više, saznaćete listajući stranice koje su pred Vama.

Dobro došli!

Direktorica Škole Danijela Jokanović, dipl. psiholog