Cijena školarine

Cijena školarine

Put školovanja je dug i često naporan kako za učenike koji se susreću sa različitim izazovima, tako i za njihove roditelje.

Mi nastojimo kod djece probuditi i održavati ljubav prema školi, sticanju novih znanja i vještina, podstičući pri tome i njihov lični razvoj. Da bismo bili uspješni u tome osluškujemo naše učenike podržavajući njihove kreativne, zanimljive i  korisne ideje i želje.

ŠTA SVE OBUHVATA CIJENA ŠKOLARINE?

 • Časove redovne nastave
 • Praktičnu nastavu u radnim organizacijama (http://spskola.com/praksa/)
 • Kurs njemačkog jezika za učenike medicinske škole
 • Stručne obuke (Adobe Photoshop, Web dizajn, Elektronsko poslovanje)
 • Učeničko osiguranje
 • Udžbenike
 • Dodatnu nastavu
 • Lične e-konsultacije
 • Korišćenje biblioteke
 • Radne i edukativne posjete
 • Vannastavne aktivnosti
 • Izlete

KOLIKO IZNOSI CIJENA ŠKOLARINE?

Elektrotehnicka skola
Ekonomska skola
Medicinska skola

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

Računarski tehničar

150 KM x 12

1800 KM

EKONOMSKA ŠKOLA

Ekonomski tehničar i  Poslovno-pravni tehničar

150 KM x 12

1800 KM

MEDICINSKA ŠKOLA

Medicinski tehničar i  Fizioterapeutski tehničar

150 KM x 12

1800 KM