Ekonomska škola

Ekonomska škola je pravi izbor za tebe ako želiš:

 • Da radiš sa novcem u banci
 • Da jednog dana postaneš posrednik u osiguranju i naučiš više o sigurnosti zdravlja i imovine
 • Da  se baviš trgovinom proizvoda i usluga
 • Da  smišljaš na koje načine proizvod možeš da predstaviš ljudima i tako zarađuješ na promociji i pripremi reklama
 • Da budeš dobar menadžer i usmjeravaš i druge radnike u preduzeću šta i kako da rade da bi svi zajedno ostavrili još veći uspjeh
 • Da postaneš ekonomsko-finansijski savjetnik
 • Da planiraš i organizuješ proizvodnju stvarajući nešto novo i kreativno
 • Da budeš računovođa i vršiš obračun plata, troškova i vodiš evidenciju o svim poslovnim aktivnostima
 • Da postaneš revizor i vršiš kontrolu poslovanja preduzeća sa ciljem da se otklone neke greške i nepravilnosti
 • Da postaneš pravnik i  radiš u preduzećima ili ustanovama sprovodeći zakonske propise
 • Da budeš sposoban da osnuješ i pokreneš vlastiti posao

KOJI SMJEROVI POSTOJE U EKONOMSKOJ ŠKOLI?

EKONOMSKI TEHNIČAR

 • Školovanje traje 4 godine
 • Stručni predmeti su uglavnom iz oblasti opšte ekonomije i finansija
 • Ne postoji ni jedna djelatnost u savremenom svijetu kojoj nije potreban administrativni stručnjak, a za ovakve poslove najveće mogućnosti pruža upravo obrazovanje ekonomskog tehničara. Ekonomski tehničar ima mogućnost zaposlenja u svim ustanovama i preduzećima koja se bave: administrativnim, upravnim, finansijskim, uslužnim i ostalim srodnim djeltnostima
 • Moguć je upis na bilo koji fakultet, ali srodni su: ekonomija, finansije i bankarstvo, menadžment.

POSLOVNO-PRAVNI TEHNIČAR

 • Školovanje traje 4 godine
 • Stručni predmeti se uglavnom odnose na oblast prava i opšte ekonomije
 • Poslovno-pravni tehničar je potreban kao  administrativni stručnjak u svakoj djelatnosti i ima mogućnost zaposlenja u svim ustanovama i  preduzećima na administrativnim, upravnim, birotehničkim poslovima, kao i poslovima matičara. Učenici koji dobiju zvanje POSLOVNO-PRAVNI TEHNIČAR naučiće osnove prava i zakone, a imaće i osnovna znanja iz oblasti ekonomije i poslovanja
 • Moguć je upis na bilo koji fakultet, ali srodni su: pravo, ekonomija, menadžment

PREGLED NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDIMA

EKONOMSKI TEHNIČAR

PRVI RAZRED

1. Srpski jezik i književnost

2.          Engleski jezik

3.          Njemački jezik

4.          Fizičko vaspitanje

5.          Matematika

6.          Informatika

7.          Istorija

8.          Geografija

9.          Knjigovodstvo

10.      Ekonomija

11.      Praktična nastava

DRUGI RAZRED

1.       Srpski jezik i književnost

2.       Engleski jezik

3.       Njemački jezik

4.       Fizičko vaspitanje

5.       Matematika

6.       Geografija

7.       Knjigovodstvo

8.       Ekonomija

9.       Poslovna informatika

10.   Monetarna ekonomija i bankarstvo

11.   Praktična nastava

TREĆI  RAZRED

1.       Srpski jezik i književnost

2.       Engleski jezik

3.       Njemački jezik

4.       Fizičko vaspitanje

5.       Matematika

6.       Demokratija i ljudska prava

7.       Poslovna komunikacija

8.       Knjigovodstvo

9.       Ekonomija

10.   Poslovna informatika

11.   Monetarna ekonomija i bankarstvo

12.   Pravo

13.   Praktična nastava

ČETVRTI RAZRED

1.       Srpski jezik i književnost

2.       Engleski jezik

3.       Njemački jezik

4.       Fizičko vaspitanje

5.       Matematika

6.       Sociologija i filozofija

7.       Knjigovodstvo

8.       Ekonomija

9.       Privredna matematika

10.   Pravo

11.   Statistika

12.   Izborni predmet

13.   Praktična nastava

POSLOVNO-PRAVNI​

PRVI RAZRED

1.       Srpski jezik i književnost

2.       Engleski jezik

3.       Njemački jezik

4.       Latinski jezik

5.       Fizičko vaspitanje

6.       Matematika

7.       Informatika

8.       Istorija

9.       Geografija

10.   Pravo

11.   Ekonomija

12.   Knjigovodstvo

13.   Praktična nastava

DRUGI RAZRED

1.       Srpski jezik i književnost

2.       Engleski jezik

3.       Njemački jezik

4.       Fizičko vaspitanje

5.       Matematika

6.       Istorija

7.       Pravo

8.       Ekonomija

9.       Knjigovodstvo

10.   Poslovna informatika

11.   Praktična nastava

TREĆI  RAZRED

1.          Srpski jezik i književnost

2.          Engleski jezik

3.          Njemački jezik

4.          Fizičko vaspitanje

5.          Demokratija i ljudska prava

6.          Poslovna komunikacija

7.          Pravo

8.          Ekonomija

9.          Knjigovodstvo

10.      Poslovna informatika

11.      Privredna matematika

12.      Monetarna ekonomija i bankarstvo

13.      Praktična nastava

ČETVRTI RAZRED

1.          Srpski jezik i književnost

2.          Engleski jezik

3.          Njemački jezik

4.          Fizičko vaspitanje

5.          Sociologija i filozovija

6.          Pravo

7.          Knjigovodstvo

8.          Monetarna ekonomija i bankarstvo

9.          Statistika

10.      Izborni predmet

11.      Praktična nastava

GDJE UČENICI EKONOMSKE ŠKOLE OBAVLJAJU PRAKTIČNU NASTAVU?

Investiciono-razvojna banka RS

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS

Muehlbauer d.o.o. Banja Luka

Unicoop home Laktaši – Banja Luka

Pošte Srpske a.d. Banja Luka

Poreska uprava RS

Čajavec – fabrika signalnih uređaja a.d. Laktaši

Slavnić d.o.o. Banja Luka

 • Pored navedenog, učenici rade i rukovode sopstvenim preduzećem za vježbu. Radi se o virtualnom poslovanju putem interneta i povezivanju sa drugim preduzećima u zemlji i regionu, ali i mogućnošću uspostavljanja poslovnih kontakata i saradnje sa preduzećima širom Evrope.
 • Kroz ovaj vid nastave učenici ispoljavaju svoje organizacijske sposobnosti, jačaju preduzetnički duh i pregovaračke sposobnosti, sposobnosti elektronskog poslovanja i razvijaju kreativnost i spremnost za timski rad.
 • Kabineti za praktičnu nastavu su opremljeni savremenom računarskom opremom, što je prednost kod ovakvog vida nastave.
 • Cilj ovako organizovane praktične nastave je kvalitetna priprema naših učenika za ulazak na tržište rada, ali i nastavak školovanja.

ŠTA TAČNO SC „LJUBIŠA MLADENOVIĆ“ MOŽE DA PONUDI?

 • Školu ekonomije u kojoj će biti prepoznata tvoja interesovanja, talenti i mogućnosti
 • Školu ekonomije u kojoj će se profesori pobrinuti da sve navedeno maksimalno iskoristiš
 • Školu ekonomije koja će ti pružiti uslove za kreativan rad na praktičnim zadacima u malim grupama
 • Školu ekonomije koja te uči kako da prepoznaš, razviješ i pretvoriš ideju u uspješan posao
 • Školu ekonomije u kojoj ćeš naučiti da budeš najbolji u onome što radiš
 • Školu ekonomije u kojoj ćeš dobiti istinsku podršku za dalje školovanje i napredovanje
 • Školu ekonomije u kojoj je zabavno učiti

ZBOG ČEGA JE EKONOMSKA ŠKOLA DOBAR IZBOR?

Postoji nekoliko razloga koji daju potvrdu mladom čovjeku da je upis u EKONOMSKU ŠKOLU u okviru SC „Ljubiša Mladenović“ dobar izbor.