Sekcije

Pravno – demokratska sekcija

Školske sekcije i  aktivnosti  su kreativan i zabavan način da se dopune nastavne aktivnosti za učenike. Vannastavne aktivnosti pružaju okruženje za učenike gdje mogu da uče nove vještine, upoznaju učenike iz drugih razreda, te prošire svoje znanje i društvene vidike.

Cilj pravno – demokratske sekcije, kao jednog načina nadopune nastavnih aktivnosti, je da učenici, kao građani demokratskog društva, što bolje razumiju i cijene svoje mogućnosti i odgovornosti. Demokratsko društvo ne može postojati, niti se razvijati, bez aktivnog učešća, informisanih, vjštih i opredjeljenih građana.

U skladu s tim načelom urađen je i plan aktivnosti sekcije, s ciljem da kod učenika razvija sticanje znanja, sposobnosti i uvjerenja koja će im biti neophodni tokom cijelog života, pripremajući ih za jednu od najodgovornijih funkcija – građanina u demokratskom društvu.

Kroz rad sekcije učenici će se baviti idejama i konceptima na kojima se zasniva demokratsko društvo, i istovremeno će imati priliku da u samim učionicama vježbaju njihovu praktičnu primjenu, čime se osposobljavaju za principijelne, nezavisne, znatiželjne i odgovorne građane.


Retorička sekcija

Retorička sekcija je sekcija na kojoj se vježbaju vještine lijepog govorništva. Zadatak ove sekcije je da unaprijedi govornu kulturu i javni nastup, da ojača samopuzdanje i izoštri kritičku svijest mladih besjednika.

Učenici kroz niz zanimljivih metoda usvajaju neophodne vještine koje su ključne za sve vrste komunikacije. Savladavaju pripremljene i improvizovane besjede, pravilan stav, prirodnu gestikulaciju, dobru argumentaciju.

Redovnim pohađanjem sekcije učenici se oslobađaju straha od javnog nastupa i u stanju su da drže jasne, ubjedljive i zanimljive govore. Ove vježbe su korisne i za period školskog života, jer usvojene vještine lijepog i smislenog govorništva učenici mogu da primjenjuju u redovnoj nastavi.

 

 

Sekcija prve pomoći

Ukazati prvu pomoć na mjestu nesrećnog slučaja je moralna i humana obaveza. Nezgode se dešavaju u svakodnevnom životu i mjesto događaja se ne može predvidjeti. Na časovima ove sekcije učenici stiču osnovno znanje kako spasiti život ili zdravlje povrijeđenih ili bolesnih.

Sekcija prve pomoći obuhvata, kako teorijsku obuku o osnovnim elementima prve pomoći, kardiopulmonalnoj reanimaciji, tako i praktični prikaz povreda i ukupno zbrinjavanje povrijeđenih na terenu. Pored tog edukativnog aspekta zadaci ove sekcije uključuju i održavanje opreme za pružanje prve pomoći.

Informatička sekcija „Networking“

Iinformatička sekcija omogućava učenicima da se na zanimljiv i kreativan način upoznaju sa mogućnostima koje im primjena i korištenje informacionih tehnologija pružaju.

Učenici će kroz ovu sekciju biti upoznati sa osnovama Networkinga, radom u Windows serveru 2012 R2, te CISCO uređajima.

Naučiće da rješavaju osnovne Networking probleme i da izrađuju servere za mala preduzeća.

 

 

Ekološka sekcija

Ekološka sekcija je osnovana 2014.godine, a sačinjavaju je učenici prvog i drugog razreda medicinske i informatičke škole. Jelena Radanović, prof.biologije, rukovodilac je sekcije.

Ekološka sekcija SC“Ljubiša Mladenović“ dobitnik je zlatne plakete na INOST-u 2016.godine u Banjoj Luci za projekat pod nazivom „Prirodna kozmetika“. Cilj aktivnosti i postojanja Ekološke sekcije je da pokrene proces ekološke odgovornosti i svijesti, kako kod učenika, tako i kod nastavnog osoblja naše škole.

 

 

Dramsko recitatorska sekcija

Kroz iskustvo dramske igre učenici povezuju lična pitanja i doživljaj sa istorijskim događajima, običajima, jezikom, književnim stvaraocima i njihovim djelima.

Učenici razvijaju sposobnost kreativnijeg izražavanja i usvajaju različita gledišta i stvaralačko iskustvo za cijeli život.

 

„Reci mi, zaboraviću.

Pokaži mi, zapamtiću.

Uključi me, razumjeću.“

Konfučije!

 

 

Novinarska sekcija

Novinarska sekcija podstiče učenike na razvijanje mašte, kreativnosti i originalnosti. Osposobljava učenike za primjenu različitih stilova pisanja , proširuje znanje o jeziku i jezičkoj kulturi.

Novinarska sekcija razvija spretnost u razgovoru i pismenom izražavanju. Ona omogućava učenicima afirmaciju raznovrsnih sposobnosti.

Cilj ove sekcije je razvijati kod učenika sposobnosti pisanja i pravilnog usmenog izražavanja, te upoznati učenike s metodama rada i prikupljanja podataka u novinarstvu.