VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA UČENIKE I RODITELJE O ORGANIZACIJI NASTAVE ZA VRIJEME VANREDNE SITUACIJE

Drage  kolege,

Vjerujem da ste vi i vaše porodice dobro i da se uspješno nosite sa ovom neželjenom situacijom u kojoj smo se našli. Takođe vjerujem da će sve ovo uskoro proći i da čemo se vratiti našem uobičajnom životu i obavezama.

            Željela bih da vas obavijestim da su,  nakon naredbe Ministarstva prosvjete i kulture o obustavi nastavnog procesa, u srijedu, 18.03.2020. godine, stigle nove instrukcije koje se odnose na realizaciju nastavnog procesa u srednjim školama u Republici Srpskoj za vrijeme trajanja vanredne situacije, a sve sa ciljem da se ne gubi kontinuitet i da se izbjegnu nadoknade nastve.

Naime, sve srednje škole koje su u mogućnosti da realizuju On line nastavu, na bilo koji način, potrebno je da to i urade sa početkom od ponedjeljka, 23.03.2020. godine. Republički pedagoški zavod je tražio da svaka škola  dostavi mogućnost i plan realizacije nastave  juče, odmah nakon što je dopis dostavljen, a najkasnije danas do 10.00 časova.

            Ja sam taj plan odmah napravila i uputila Republičkom pedagoškom zavodu, navodeći naravno našu E-učionicu, detaljno opisujući mogućnosti koje nam ona pruža za realizaciju nastave na daljinu.

U prilogu vam dostavljam taj dopis kako biste znali šta plan podrazumijeva i na koji način da se pripremite.

Vaše obaveze ću i ovdje navesti, a one su sljedeće:

 1. Nećemo raditi kolektivne sastanke, niti okupljanja,većinu stvari ćete moći odraditi od kuće;
 2. Svaki profesor je obavezan da na dan dobijanja ovog dopisa pristupi svojoj E- učionici u okviru platforme (Google Classroom)  i pogleda sadržaje koje je već objavio, te se obrati Aleksandru Sofriću na e- mail asofric@gmail.com ili broj telefona 066-541-094 za bilo kakve teškoće oko samog pristupa, ukoliko ih ima. Ukoliko je sve u redu, obavezni ste u toku dana poslati pismenu potvrdu o tome na e- mail škole.
 3. Krećemo sa realizacijom onih sadržaja koji vam dolaze po nastavnom planu od momenta prekida nastave.
 4. Gradivo morate imati za svaki čas;
 5. Pratite raspored časova ( počinjemo sa  plavom  sedmicom) i gradivo objavljujete danima kada po rasporedu imate časove sa učenicima konkretnog odjeljenja, uredno navodeći redni broj časa i nastavnu jedinicu koju obrađujete, ukoliko je obrada u pitanju ili vježbanje, utvrđivanje zavisno od tipa časa koji radite.
 6. Za časove vježbanja, ponavljanja možete pripremiti različite zadatke sa uputstvima, i tražiti od učenika da ih urade i dostave, kvizove znanja ili sve ono što na redovnim časovima radite prilagođeno ovom vidu komunikacije (ovo ste radili i do sada).
 7. Jedan dio časova obrade ćemo snimiti jer imamo tehničke mogućnosti za to na našem univerzitetu ( Ovo je obavezujuće za sve profesore);
 8. Molim vas da Milici pute e- maila u toku dana dostavite termine kada biste mogli doći u školu da snimite neke od sadržaja. Sami procijenite koji su sadržaji najzahtjevniji, te bi učenici trebali da čuju vaše predavanje i pojašnjenja.
 9. Već u petak, 20.03. možete da dođete i snimite nešto od sadržaja i svaki dan u narednoj sedmici i dalje od 8.30 do 15.00 časova. Kada nam dostavite termine, napravićemo raspored.
 10. Ukoliko neko želi da snimi sve časove i lakše mu je da tako radi, imaće mogućnost za to.
 11. Časovi će trajati od 30-45 minuta.
 12. Kada uskladimo termine, svako od vas će u dogovorenom terminu sam boraviti u učionici za snimanje koja ima računar i projektor i sva ostala nastavna sredstva koja su vam potrebna biće ubačena. Učionica će se dezinfikovati poslije svakog ulaska. Možete spremiti i više časova da snimite pri jednom dolasku da smanjimo ukupan broj dolazaka.
 13. Zajedno ćemo pregledati snimak i po potrebi sa Aleksandrom korigovati šta treba, da to bude profesionalno i na nivou na kojem treba da bude.
 14. Odredićete takođe termin za svaki razred u toku sedmice  koji ćemo dostaviti učenicima kada ćete zajedno sa njima biti On line i tada ćete moći direktno da komunicirate i date dodatna uputstva ili pojašnjenja. Ovaj termin ste takođe obavezni dostaviti do petka 20.03.2020. na e- mail adresu Škole.
 15. Materijal ste, naglašavam , obavezni objavljivati na dan kada učenici imaju vaše časove po rasporedu, a snimke časova će objavljivati Aleksandar u dogovoru sa vama.
 16. Učenici  i roditelji će sva uputstva o ovom vidu nastave dobiti iz škole i po dogovoru od odjeljenjskih starješina o čemu će odjeljenjske strarješine biti blagovremeno obaviještene.

Molim vas da ovo shvatite krajnje ozbiljno i da počnete odmah da se pripremate za nastavu jer sam lično odgovorna za plan realizacije nastave koji sam dostavila Republičkom pedagoškom zavodu.

Kolega Aleksandar Sofrić  vam je na raspolaga  za svaku vrstu pomoći svaki radni dan od 9.30 do 15.00 časova, a možete mu se obratiti putem e-maila i poslije radnog vremena.

Milica i ja smo takođe u školi od 9.30 do 15.00 , a i poslije radnog vremena vam stojimo na raspolaganju za sve što treba i možete nas kontaktirati na e- mail djokanovic404@gmail.com ili broj 065/485-281 i Milica 066/244-302 .

Želimo vam  dobro zdravlje.

Direktorica SC ,,Ljubiša Mladenović“

 Danijela Jokanović, mr