SP skola

Srednjoškolski centar Ljubiša Mladenović

Sjedište škole: Banja Luka,
Ulica despota Stefana Lazarevića bb

Telefon: 051 379-410; 379-411

E-mail: info@spskola.com
Web sajt: spskola.com

ŽIRO-RAČUN:
562-099-80779415-65 NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka

KOLEKTIV ŠKOLE

DIREKTOR:
Danijela Jokanović  djokanovic404@gmail.com

PSIHOLOG-PEDAGOG:
Danijela Jokanović  djokanovic404@gmail.com

POSLOVNI SEKRETAR:
Milica Kutić  info@spskola.com

KOORDINATOR SAVJETA UČENIKA
Adrijana Hartman adrijanahart@yahoo.com

WEB ADMINISTRATOR
Aleksandar S.   aleksandar.s@univerzitetpim.com