Svjesni činjenice koliko je kvalitetan praktični rad važan za jednu ovako ozbiljnu profesiju, za naše učenike obezbijedili smo, pored kabinetske, izuzetno temeljnu praktičnu nastavu tokom sve četiri godine školovanja u relevantnim zdravstvenim ustanovama.

Ugovori o obavljanju učeničke prakse;

  • Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
  • Zavod za zdravstvenu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”

OVAKO IZGLEDA PRAKSA U OKVIRU SC “LJUBIŠA MLADENOVIĆ”

  • Kvalitetna praktična nastava, pod mentorstvom stručno edukovanih predavača za vođenje praktične nastave, sprovodi se u bogato opremljenim kabinetima zdravstvene njege i anatomije
  • Savremeno opremljena laboratorija kojom raspolaže naša institucija
  • Naša Škola se ističe po tome što učenici imaju priliku da dio svoje prakse obavljaju u zdravstvenim ustanovama, te u realnim uslovima, na realnim pacijentima praktično primjenjuju znanja koja su stekli tokom teorijskog rada na nastavi i praktčne obuke u kabinetima
  • Praktično obrazovanje na različitim odjelima UNIVERZITETSKE BOLNICE KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA. Uz pomoć profesora – mentora praktične nastave upoznaju se sa svim specifičnostima bolničkog liječenja i tretmana, učeći praktično njegu bolesnika različitih kategorija
  • Iskusan stručni tim, koga čini ljekar i medicinske sestre, na raspolaganju su našim učenicima, kao i sva savremena oprema i materijali koji im pomažu da savladaju neophodna znanja kroz praktičan rad