ORIJENTACIONI PLAN RADA ZA ŠKOLSKU 2020/21. GODINU

ČLANOVI SAVJETA RODITELJA: 
I 1 – Miroslav Vasiljević
I 2,3 – Goranka Rađenović
II 1 – Božidarka Tomašević
II 2 – Ratko Šikić
III 1 – Verica Zeljković
III 2,3 – Zoran Mihalenko
IV 1 – Snježana Božičić
IV 2,3 – Ostoja Milunović
  

Septembar – oktobar

 • Konstituisanje Savjeta roditelja
 • Upoznavanje sa nadležnostima
 • Upoznavanje sa osnovnim sadržajima i aktivnostima iz Godišnjeg programa rada Škole aktuelnim za rad Savjeta roditelja (razmatranje Školskog kalendara, plana izleta i ekskurzija, plana sekcija)
 • Izbor predstavnika iz reda roditelja u Komisiju za izbor učenika generacije
 • Izbor jednog člana iz reda roditelja u Školski odbor

Novembar – decembar

 • Analiza uspjeha (osvrt na rezultate i ponašanje učenika tokom 1. tromjesečja)
 • Saradnja sa Savjetom učenika
 • Organizacija zimskih izleta (jednodnevnih – višednevnih)
 • Uključivanje u aktivnosti oko organizovanja svečanosti za Svetog Savu

 Januar – februar

 • Analiza polugodišnjih rezultata u učenju i vladanju
 • Organizacija učeničkih ekskurzija
 • Saradnja sa Savjetom učenika, Nastavničkim vijećem

 Mart – april

 • Prijedlozi za obilježavanje Dana Škole
 • Organizacija izleta
 • Analiza uspjeha u 2. polugodištu
 • Osvrt na aktivnosti tokom školske 2020/21. godine

NADLEŽNOSTI SAVJETA RODITELJA
(Prema članu 136. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – Službeni glasnik Republike Srpske 41/18)

 1. U školi se formira savjet roditelja kao savjetodavno tijelo.
 2. Savjet roditelja čini po jedan predstavnik roditelja svakog odjeljenja u školi.
 3. Roditelji učenika imaju pravo, a škola obavezu da pomognu roditeljima da formiraju savjet roditelja, čije članove biraju roditelji učenika.

Savjet roditelja:

 1. Razmatra uspjeh učenika u učenju i vladanju,
 2. Razmatra školski kalendar,
 3. Razmatra plan ekskurzija i izleta učenika na početku školske godine,
 4. Predstavlja stavove roditelja učenika školskom odboru,
 5. Podstiče angažovanje roditelja u radu škole,
 6. Učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje vaspitno-obrazovni rad u školi i
 7. Promoviše interese škole u lokalnoj zajednici na čijem se području škola nalazi.
 8. Savjet roditelja ima pravo da svoje prijedloge, pitanja i stavove upućuje školskom odboru, direktoru, odnosno stručnim organima škole.
 9. Statutom škole definiše se način i procedura osnivanja i rada savjeta roditelja.
 10. Članovi školskog odbora iz reda savjeta roditelja informišu savjet roditelja o svom radu.

Pored navedenih aktivnosti Savjet roditelja škole može pokretati  i  podržavati i druge aktivnosti i akcije, kao:

 • Radi na zaštiti i uredjenju školske sredine, estetskom i higijenskom uredjenju i održavanju u školi;
 • Organizuje i provodi saradnju sa lokalnom zajednicom;
 • Učestvuje u organizovanju i pripremanju školskih proslava, susreta, svečanosti, izložbi, itd.;
 • Organizuje i učestvuje u humanitarnim i volonterskim akcijama;
 • Razmatra izvještaje o radu škole i daje sugestije za poboljšanje rada škole;
 • Razmatra prigovore roditelja i učenika u vezi sa vaspitno-obrazovnim radom;
 • Njeguje saradnju sa Nastavničkim vijećem i Savjetom učenika.

Kroz organizovanje aktivnosti Savjeta roditelja i njegovu komunikaciju sa Nastavničkim vijećem s jedne i Savjetom učenika sa druge strane, poboljšaće se komunikacija na relaciji škola – roditelji – učenici, a samim tim stvoriće se sigurnije okruženje i bolji uslovi za vaspitanje i obrazovanje učenika Srednjoškolskog centra „Ljubiša Mladenović“.

U SC gradimo odnose u kojima je svaki roditelj aktivni učesnik u svim događanjima tako da Savjet roditelja ima specifičniju ulogu nego u nekim drugim sredinama.

Učestvovanjem u školskim aktivnostima roditelji će dobiti veći uvid i steći realniju sliku o životu i školovanju svoje djece, a tako će biti u situaciji da ih bolje razumiju i pomognu im u različitim aspektima njihovog života, školovanja i sazrijevanja.