Praktična nastava u EKONOMSKOJ ŠKOLI se izvodi od prvog do četvrtog razreda. Plan i program ovog predmeta je, na svakoj godini, kvalitetno osmišljen tako da bude zanimljiv našim učenicima i prilagođen njihovom uzrastu. Zbog značaja koji dajemo ovom segmentu školovanja, naši učenici odlaze pripremljeni na tržište rada, ali i spremnije koračaju kroz svoje dalje školovanje, ukoliko njihov izbor bude neki od srodnih studijskih programa kao što su: Pravo, Ekonomija, Menadžment, Marketing, Organizacione nauke, Poslovni studiji i sl.

Kako je praksa organizovana po razredima?

PRVI RAZRED

Na časovima pratične nastave učenici savladavaju osnove poslovne korespondencije, u savremeno opremljenom kabinetu za realizaciju prakse. Svaki učenik ima vlastiti računar na kojem, uz instrukcije edukovanog profesora za realizaciju praktične nastave, prolazi pripremu za ulazak u radne organizacije. Po završetku prvog razreda, učenici su osposobljeni za samostalnu pripremu poslovne korespondencije i kancelarijskog poslovanja. 

DRUGI I TREĆI RAZRED

Naši učenici dobijaju priliku da se nađu u realnoj radnoj situaciji. Dakle, pored redovnih časova praktične nastave, Škola organizuje, dva puta mjesečno, tokom cijele školske godine, osmočasovnu praksu u proizvodnim, trgovačkim, uslužnim preduzećima, finansijskim i turističkim institucijama u cilju sticanja radnog iskustva naših učenika i primjene stečenih znanja.

Neke od institucija u kojim učenici obavljaju praksu su: 

  • Investiciono-razvojna banka RS,
  • Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS,
  • Pošte srpske a.d. Banja Luka,
  • Poreska uprava RS,
  • Muehlbauer d.o.o. Banja Luka,
  • Unicoop home Laktaši – Banja Luka,
  • Slavnić d.o.o Banja Luka,
  • Čajevac – fabrika signalnih uređaja a.d. Laktaši,

Tokom boravka u organizacijama učenici vode Dnevnik prakse koji obuhvata opis zadataka i dužnosti koje su svakodnevno obavljali. Profesori – mentori prakse obilaze svoje učenike i, u saradnji sa mentorima u radnim organizacijama, prate njihov rad. Posebno zanimljiv dio je to da izvještaj o svom praktičnom radu učenici detaljno analiziraju sa profesorom – mentorom, nakon obavljene prakse, i prezentuju učenicima iz odjeljenja.

Praksa u radnim organizacijama je, do sada, pokazala izuzetne efekte i veliku zainteresovanost učenika. Praksa je, takođe , prilika da neki od naših učenika budu prepoznati kao kvalitetni potencijalni saradnici, te im bude ponuđen budući angažman.

Ali to nije sve! Slijedi…

ČETVRTI RAZRED

Kada praksa postaje najzanimljiviji predmet. Pitate se zašto!?

Učenici rade i rukovode sopstvenim preduzećem za vježbu. Radi se o virtualnom poslovanju putem interneta i povezivanju sa drugim preduzećima u zemlji i regionu, ali i mogućnošću uspostavljanja poslovnih kontakata i saradnje sa preduzećima širom Evrope. Kroz ovaj vid nastave učenici ispoljavaju svoje organizacijske sposobnosti, jačaju preduzetnički duh i pregovaračke sposobnosti, spsosbnosti elektornskog poslovanja i razvijaju kreativnost i spremnost na timski rad. Kabineti za praktičnu nastavu su opremljeni savremenom računarskom opremom, što je prednost kod ovakvog vida nastave. Cilj ovako organizovane praktične nastave je kvalitetna priprema naših učenika za ulazak na tržište rada.