SAVJET UČENIKA

SŠC „LjUBIŠA MLADENOVIĆ“ BANjA LUKA

 

Sastav savjeta učenika za 2022/2023. godinu:

      

1.      Ognjen Džinić, IV 1

2.      Teodora Preradović IV 2 (predsjednik)

3.      Maja Lukajić IV 3

4.      Sergej Tomašević III 1

5.      Dana Hajduković III 2 (zamjenik predsjednika)

6.      Lenka Kelečević III 3

7.      Viktor Mijatović II 1

8.      Anđela Božić II 2

9.      Sunčica Jović II 3 (zapisničar)                       

 

Koordinatori Savjeta učenika: Dženeta Blažević, pedagog škole i Ana Galić mr, profesor

           

Ciljevi Savjeta učenika:

•           Konstituisanje Savjeta učenika

•           Usvajanje poslovnika o radu i plana i programa rada za šk. 2022/23. godinu

•           Kućni red, prava i obaveze učenika

•           Praćenje primjene Pravilnika o ocjenjivanju

•           Analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju

•           Analiza izostajanja učenika sa nastave i prijedlozi mjera

•           Uslovi rada u školi

•           Uređenje oglasne table Savjeta učenika

•           Saradnja sa omladinskim organizacijama i drugim školama

•           Humanitarne akcije

•           Aktinosti na unapređenju i očuvanju životne sredine

•           Podizanje svijesti učenika o važnim društvenim pitanjima

•           Saradnja sa lokalnom  zajednicom

 

GODIŠNjI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKE 2022/23. GODINE

 

SEPTEMBAR:

– Izbor učenika predstavnika razreda u Savjet učenika

– Konstituisanje Savjeta učenika

– Usvajanje poslovnika o radu, plana i programa rada za šk. 2021/22 godinu

– Izbor rukovodstva Savjeta učenika (predsjednika, zamjenika predsednika i zapisničara)

OKTOBAR:

– Uređenje školskog dvorišta ZELENA ŠKOLA, ZELEN GRAD

– Kućni red, prava i obaveze učenika

– Pravilnik o ocjenjivanju učenika

– JESENjI KROS Fizička neaktivnost

– VOLONTERSKI ANGAŽMAN Mozaik prijateljstva

NOVEMBAR:

– Radionica BONTON Komunikacija putem digitalnih platformi, povodom Svjetskog dana ljubaznosti, 13.11.

– Internet i opasnosti od zloupotrebe društvenih mreža

– Svjetski dan djeteta, 20. novembar NASILjE NA INTERNETU – Ako imaš problem

-Saradnja sa lokalnom zajednicom (posjeta OMBUDSMANU RS)

DECEMBAR:

– Osobe obolele od HiV virusa trebaju biti integrisane u društvo, 01.12. Svjetski dan borbe protiv SIDA-e

– Akcija: „Jedan slatkiš- jedno dete“

– Konflikti i rešavanje konflikata

– VOLONTERSKI ANGAŽMAN: Šta je Plavi telefon?

JANUAR:

– Analiza uspeha učenika u učenju i vladanju na kraju I polugodišta šk. 2021/22 godine

– Učešđe u organizaciji Školske slave Svetog Save

FEBRUAR:

– Ne govoru mržnje (radionica)

– Razgovor na temu: „Problemi odrastanja mladih“ Odnosi sa roditeljima, nastavnicima i vršnjacima

-Obeležavanje Dana ružičastih majica-stop vršnjačkom nasilju (zadnja srijeda u februaru)

MART:

– Praćenje primjene Pravilnika o ocjenjivanju

– Obilježavanje 8. marta, Dana žena

– Nedjelja lijepih poruka (izrada panoa) Svjetski dan sreće 20.03.

– Mentalno zdravlje  (radionica)

APRIL:

– Ekološke teme: Misli globalno-radi lokalno.

– Učešće u organizaciji humanitarnog događaja: Hljeb od tekstila

– Svjetski dan knjige, 22. april. Uređenje školske biblioteke

MAJ:

– Analiza izostajanja učenika sa nastave i predlozi mjera

– Izbor budućeg zanimanja

– Stres kod učenika pred kraj školske godine

– Ekskurzije i jednodnevni izleti (prijedlozi za narednu školsku godinu)

-Saradnja sa lokalnom zajednicom (posjeta Sajmu zapošljavanja)

JUN:

– Analiza uspeha učenika u učenju i vladanju na kraju šk. 2022/23. godine

– Analiza ostvarenih aktivnosti Savjeta učenika u školskoj  2022/23. godini

 

NADLEŽNOSTI SAVJETA UČENIKA

(Prema članu 137. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – Službeni glasnik Republike Srpske 41/18 )

U školi se formira savjet učenika kao savjetodavno tijelo.

Savjet učenika čini po jedan predstavnik učenika svakog odjeljenja u školi.

Obaveza škole je da pruži pomoć učenicima pri formiranju savjeta učenika.

Članove savjeta učenika biraju učenici.

Savjet učenika:

·         promoviše interese škole u lokalnoj zajednici na čijem području se nalazi škola,

·         predstavlja stavove učenika školskom odboru škole,

·         podstiče angažovanje učenika u radu škole,

·         informiše direktora škole i školski odbor o svojim stavovima kada ocijeni da je to potrebno ili po zahtjevu školskog odbora o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom,

·         promoviše prava učenika i podstiče društveno koristan rad u zajednici,

·         razmatra pitanja uspjeha učenika, rada učeničke zadruge, ekskurzija i izleta učenika, uslova rada škole i drugih pitanja utvrđenih aktima škole o čemu daje mišljenje,

·         učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje obrazovno-vaspitni rad u školi.

Statutom škole definiše se broj članova, način i procedura osnivanja i rada savjeta učenika.

Savjet roditelja i savjet učenika mogu djelovati u zajedničkom savjetu u koji će biti uključeni: roditelji, nastavnici, učenici, zaposleni u školskoj administraciji i zainteresovani predstavnici lokalne zajednice.

 

Pored navedenih aktivnosti Savjet učenika škole može pokretati  i  podržavati i druge aktivnosti i akcije, kao:

 

Radi na zaštiti i uređenju školske sredine, estetskom i higijenskom uređenju i održavanju u školi;

Organizuje i provodi saradnju sa lokalnom zajednicom;

Učestvuje u organizovanju i pripremanju školskih proslava, susreta, svečanosti, izložbi, itd.;

Organizuje i učestvuje u humanitarnim i volonterskim akcijama;

Razmatra izvještaje o radu škole i daje sugestije za poboljšanje rada škole;

Razmatra prigovore učenika u vezi sa vaspitno-obrazovnim radom;

Njeguje saradnju sa Nastavničkim vijećem i Savjetom roditelja.

Kroz organizovanje aktivnosti Savjeta učenika i njegovu komunikaciju sa Nastavničkim vijećem s jedne i Savjetom roditelja sa druge strane, poboljšaće se komunikacija na relaciji škola – roditelji – učenici, a samim tim stvoriće se sigurnije okruženje i bolji uslovi za vaspitanje i obrazovanje učenika Srednjoškolskog centra „Ljubiša Mladenović“ Banja Luka.

 

 

 

 

 

NAŠI UČENICI

 • su aktivni nosioci vlastitog razvoja;
 • uče za život, a ne samo za ocjene, tj. učenje doživljavaju kao doprinos poznavanju struke i pripremi za profesionalno osposobljavanje ili nastavak školovanja;
 • istrajavaju na putu do postavljenog cilja i ne odustaju pred preprekama;
 • uče da znaju odrediti prioritete i da ne dopuste da ih drugi ometaju u tome;
 • usredsređeni su na vlastite vrijednosti i načela;
 • sami vrednuju vlastiti i rad drugih i tako grade realnu sliku o sebi;
 • uče da preuzimaju odgovornost za lični rezultat;
 • maksimalno koriste mogućnosti koje im se nude;
 • žele više i da se ne zadovoljavaju niskim pragom postignuća.
Čas hemije
Učionica bez zidova
Učenici naše škole posjetili Sajam knjiga

NAGRAĐENI UČENICI

Poznato je da u školi podjednako volimo i poštujemo sve naše učenike i da svi imaju ravnopravan tretman u svakom pogledu. Ipak, postoje učenici koji svojim radom i ponašanjem, opravdavaju razlog postojanja, misiju i ugled Škole, i zbog toga, zaslužuju da budu posebno nagrađeni.                          

U namjeri da podstičemo i njegujemo znanje, kao vrijednost koju stavljamo visoko na ljestvicu našeg sistema vrijednosti, izradili smo program nagrađivanja naših učenika.

Na svečanoj akademiji koju organizujemo povodom obilježavanja Dana Škole, proglašavamo i dodjeljujemo nagrade, najuspješnijem učeniku svakog odjeljenja, proglašavamo najuspješnije odjeljenje u školskoj godini, pohvaljujemo i nagrađujemo učenike učesnike u humanitarnim, volonterskim, sportskim i ostalim aktivnostima u kojima učenici tokom godine učestvuju.

Posebnu nagradu dodjeljujemo učeniku generacije. Naime, Univerzitet PIM, osnivač naše Škole,  dodjeljuje učeniku generacije STIPENDIJU za školovanje na nekom od fakulteta na PIM univerzitetu, po izboru učenika.

DOBITNICI SVETOSAVSKE NAGRADE

tabela-ucenici generacije

UČENICI GENERACIJE - dobitnici stupendije Univerziteta PIM

ucenici generacije

Učenici koji su ostvarili najbolje rezultate

Dejan Mrđan
Maja Lukajić
Nikola Radeljić
Sergej Miljević
Nemanja Pavlović
Ivana Ćulibrk
Pavle Đukanović
Andrej Đukić
Tanja Katić
Ivana Ćulibrk
Tanja Katić
Anđela Suvajac
Andrej Đukić
Vojka Balaban
Luka Marinković
Milana Grmaš
Darijo Milanko
Andrej Đukić
Angela Kalaba
Nikola Sotirov
Ogrnjen Radonjić
Marko Zečević
Andrej Đukić
Anđela Oroz
Darijo Milanko
Valentina Krnetić
Teodora Grajić
Vana Purišić
Anđela Oroz
Milana Aničić
Valentina Krnetić
Teodora Grajić
Vanja Purišić
Minja Vranješ
Jelena Novaković
Milana Aničić
Valentina Krnetić
Teodora Grajić
Milica Ikalović
Anja Krecelj
Jelena Novaković
Stefan Vaško
Teodora Grajić
Mehemed Muharemović
Anja Krecelj
Jelena Novaković
Drago Ilić
Nataša Kapor
Milka Ilić
Anja Krecelj
Jelena Novaković
Tamara Maksimović
Nataša Kapor
Anja Ilijašević
Sretena Janjić
Milana Danilović
Dragan Pajić
Nataša Kapor
Milka Ilić
Sretena Janjić
Milkica Jovičić
Ivana Knežević
Nikolina Jurić
Stefan Dakić
Anja Ilijašević
Sretena Janjić
Milkica Jovičić
Ivana Knežević
Nikolina Jurić
Vanja Gligorić
Bojana Marčeta
Sanja Danilović
Aleksandar Vranješ
Milkica Jovičić
Ivana Knežević
Nikolina Jurić
Milica Babić
Sanja Danilović
Ivana Knežević
Nikolina Jurić
Vedrana Perin
Dragana Šolaja
Sanja Danilović
Dajana Banjac
Dragana Šolaja
Sanja Danilović

NAKON ZAVRŠENE SREDNJE ŠKOLE NAŠI UČENICI:

 • pripremljeni ulaze na fakultet
 • samopouzdano nastupaju na tržištu rada
 • posjete nekoliko država i imaju početno iskustvo putnika-istraživača
 • razvijaju afinitet prema nekom sportu
 • prate kulturna dešavanja u okruženju

ŠTA O ŽIVOTU U SREDNJOJ ŠKOLI KAŽU NAŠI UČENICI:

Dani provedeni u srednjoj školi za mene su bitan dio života jer se tada formiramo kao ličnosti.
Pavle Stanetić
Učenik
Za mene je srednja škola druga kuća zato što se osjećam opušteno, imam dobre drugare i profesore. Najviše mi se sviđa što u okviru nastave fizičkog vaspitanja odlazimo na kuglanje i plivanje.
Vladimir Hrvaćanin
Učenik
U srednjoj školi stičem nova znanja i nove prijatelje. U odnosu na osnovnu školu, u srednjoj se osjećam slobodnije i zanimljivija su predavanja.
Jovana Gudalović
Učenik
Gledam na srednjoškolski život kao na priliku da uradiš nešto za sebe što će ti uljepšati budućnost i pomoći da ostvariš svoje ciljeve.
Željana Paspalj
Učenik
Mladost je prvo poglavlje velike knjige koja se zove život.
Ana Tomić
Učenik
Vrijeme prolazi, a mi toga nismo ni svjesni dok proživljavamo svoje bezbrižne dane. Prijateljstvo i ljubav čine temelj mladosti.
Mia Ognjenović
Učenik
Srenjoškolski život ima mnogo prepreka koje treba preći da bismo postali ono što želimo.
Anđela Oroz
Učenik
Srednjoškolski život je jednostavno rečeno: lud, nezaboravan, savršen.
Boris Lipovac
Učenik

Leave a Reply