Ekonomska škola je pravi izbor za tebe ako želiš:

 • Da radiš sa novcem u banci
 • Da jednog dana postaneš posrednik u osiguranju i naučiš više o sigurnosti zdravlja i imovine
 • Da  se baviš trgovinom proizvoda i usluga
 • Da  smišljaš na koje načine proizvod možeš da predstaviš ljudima i tako zarađuješ na promociji i pripremi reklama
 • Da budeš dobar menadžer i usmjeravaš i druge radnike u preduzeću šta i kako da rade da bi svi zajedno ostavrili još veći uspjeh
 • Da postaneš ekonomsko-finansijski savjetnik
 • Da planiraš i organizuješ proizvodnju stvarajući nešto novo i kreativno
 • Da budeš računovođa i vršiš obračun plata, troškova i vodiš evidenciju o svim poslovnim aktivnostima
 • Da postaneš revizor i vršiš kontrolu poslovanja preduzeća sa ciljem da se otklone neke greške i nepravilnosti
 • Da postaneš pravnik i  radiš u preduzećima ili ustanovama sprovodeći zakonske propise
 • Da budeš sposoban da osnuješ i pokreneš vlastiti posao

EKONOMSKI TEHNIČAR

 • Školovanje traje 4 godine
 • Stručni predmeti su uglavnom iz oblasti opšte ekonomije i finansija
 • Ne postoji ni jedna djelatnost u savremenom svijetu kojoj nije potreban administrativni stručnjak, a za ovakve poslove najveće mogućnosti pruža upravo obrazovanje ekonomskog tehničara. Ekonomski tehničar ima mogućnost zaposlenja u svim ustanovama i preduzećima koja se bave: administrativnim, upravnim, finansijskim, uslužnim i ostalim srodnim djeltnostima
 • Moguć je upis na bilo koji fakultet, ali srodni su: ekonomija, finansije i bankarstvo, menadžment.

PREGLED NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDIMA

EKONOMSKI TEHNIČAR

PRVI RAZRED

1. Srpski jezik i književnost

2.          Engleski jezik

3.          Njemački jezik

4.          Fizičko vaspitanje

5.          Matematika

6.          Informatika

7.          Istorija

8.          Geografija

9.          Knjigovodstvo

10.      Ekonomija

11.      Praktična nastava

DRUGI RAZRED

1.       Srpski jezik i književnost

2.       Engleski jezik

3.       Njemački jezik

4.       Fizičko vaspitanje

5.       Matematika

6.       Geografija

7.       Knjigovodstvo

8.       Ekonomija

9.       Poslovna informatika

10.   Monetarna ekonomija i bankarstvo

11.   Praktična nastava

TREĆI  RAZRED

1.       Srpski jezik i književnost

2.       Engleski jezik

3.       Njemački jezik

4.       Fizičko vaspitanje

5.       Matematika

6.       Demokratija i ljudska prava

7.       Poslovna komunikacija

8.       Knjigovodstvo

9.       Ekonomija

10.   Poslovna informatika

11.   Monetarna ekonomija i bankarstvo

12.   Pravo

13.   Praktična nastava

ČETVRTI RAZRED

1.       Srpski jezik i književnost

2.       Engleski jezik

3.       Njemački jezik

4.       Fizičko vaspitanje

5.       Matematika

6.       Sociologija i filozofija

7.       Knjigovodstvo

8.       Ekonomija

9.       Privredna matematika

10.   Pravo

11.   Statistika

12.   Izborni predmet

13.   Praktična nastava

GDJE UČENICI EKONOMSKE ŠKOLE OBAVLJAJU PRAKTIČNU NASTAVU?

Investiciono-razvojna banka RS

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS

Muehlbauer d.o.o. Banja Luka

Unicoop home Laktaši – Banja Luka

Pošte Srpske a.d. Banja Luka

Poreska uprava RS

Čajavec – fabrika signalnih uređaja a.d. Laktaši

Slavnić d.o.o. Banja Luka

 • Pored navedenog, učenici rade i rukovode sopstvenim preduzećem za vježbu. Radi se o virtualnom poslovanju putem interneta i povezivanju sa drugim preduzećima u zemlji i regionu, ali i mogućnošću uspostavljanja poslovnih kontakata i saradnje sa preduzećima širom Evrope.
 • Kroz ovaj vid nastave učenici ispoljavaju svoje organizacijske sposobnosti, jačaju preduzetnički duh i pregovaračke sposobnosti, sposobnosti elektronskog poslovanja i razvijaju kreativnost i spremnost za timski rad.
 • Kabineti za praktičnu nastavu su opremljeni savremenom računarskom opremom, što je prednost kod ovakvog vida nastave.
 • Cilj ovako organizovane praktične nastave je kvalitetna priprema naših učenika za ulazak na tržište rada, ali i nastavak školovanja.

ŠTA TAČNO SC „LJUBIŠA MLADENOVIĆ“ MOŽE DA PONUDI?

 • Školu ekonomije u kojoj će biti prepoznata tvoja interesovanja, talenti i mogućnosti
 • Školu ekonomije u kojoj će se profesori pobrinuti da sve navedeno maksimalno iskoristiš
 • Školu ekonomije koja će ti pružiti uslove za kreativan rad na praktičnim zadacima u malim grupama
 • Školu ekonomije koja te uči kako da prepoznaš, razviješ i pretvoriš ideju u uspješan posao
 • Školu ekonomije u kojoj ćeš naučiti da budeš najbolji u onome što radiš
 • Školu ekonomije u kojoj ćeš dobiti istinsku podršku za dalje školovanje i napredovanje
 • Školu ekonomije u kojoj je zabavno učiti