ŠTA SVE OBUHVATA CIJENA ŠKOLARINE?

 • Časove redovne nastave
 • Praktičnu nastavu u radnim organizacijama 
 • Kurs njemačkog jezika za učenike medicinske škole
 • Stručne obuke (Grafički dizajn, Web dizajn, Elektronsko poslovanje)
 • Udžbenike
 • Dodatnu nastavu
 • Lične e-konsultacije
 • Korišćenje biblioteke
 • Radne i edukativne posjete
 • Vannastavne aktivnosti
 • Izlete

KOLIKO IZNOSI CIJENA ŠKOLARINE?

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

Računarski tehničar

150 KM x 12

1800 KM

EKONOMSKA ŠKOLA

Ekonomski tehničar

150 KM x 12

1800 KM

MEDICINSKA ŠKOLA

Medicinski tehničar i  Fizioterapeutski tehničar

150 KM x 12

1800 KM