Medicinska škola je pravi izbor za tebe ako želiš da doprinosiš zdravlju ljudi i ukoliko želiš:

 • Da radiš na poslovima njege i praćenja zdravstvenog stanja bolesnika,
 • Obučavaš ljude o prevenciji i zaštiti zdravlja,
 • Da se brineš o zdravlju nekog sportskog tima,
 • Da se baviš fizikalnom terapijom,
 • Radiš u spa centrima
 • Želiš da postaneš ljekar, farmaceut, psiholog, socijalni radnik
Medicinska skola

KOJI SMJEROVI POSTOJE U MEDICINSKOJ ŠKOLI?

MEDICINSKI TEHNIČAR

 • Školovanje traje 4 godine.
 • Stručni predmeti su iz oblasti opšte medicine i njege bolesnika.
 • Medicinski tehničar, nakon dobijanja zvanja, može da radi na skoro svim odjelima i mjestima u okviru zdravstvene ili socijalne zaštite u zemlji, ali i u inostranstvu gdje je mogućnost zaposlenja za ovaj kadar izuzetno velika.
 • Moguć je upis na bilo koji fakultet, ali srodni su medicina, farmacija, fakultet zdravstvene njege, psihologija, defektologija, socijalni rad, menadžment u zdravstvu.

PRVI RAZRED

1. Srpski jezik i književnost

2. Strani jezik

3. Fizičko vaspitanje

4. Matematika

5. Informatika

6. Istorija

7. Biologija

8. Hemija

9. Fizika

10. Anatomija

11. Latinski jezik

12. Zdravstvena njega

DRUGI RAZRED

1. Srpski jezik i književnost

2. Strani jezik

3. Fizičko vaspitanje

4. Biologija

5. Hemija

6. Fizika

7.  Zdravstvena njega

8. Fiziologija

9. Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem

10. Mikrobiologija

11.Patologija

12.Medicinska psihologija

TREĆI  RAZRED

1. Srpski jezik i književnost

2. Strani jezik

3. Fizičko vaspitanje

4. Demokratija i ljudska prava

5. Infektologija

6. Interna medicina

7. Hirurgija

8. Farmakologija

9. Medicinska biohemija

10. Zdravstvena njega sa porodičnom medicinom

ČETVRTI RAZRED

1. Srpski jezik i književnost

2. Strani jezik

3. Fizičko vaspitanje

4. Sociologija i etika

5. Interna medicina

6. Hirurgija

7. Pedijatrija

8. Ginekologija i akušerstvo

9. Neuropsihijatrija

10. Izborni predmet

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

 • Školovanje traje 4 godine.
 • Stručni predmeti se odnose na različite fizikalne procedure, sve vrste terapijskih masaža, elektroterapiju, kineziterapiju, termoterapiju, kao i njegu bolesnika tokom procesa rehabilitacije.
 • Fizioterapeutski tehničar može da radi u zdravstvenim ustanovama, rehabilitacionim centrima, klimatsko-banjskim lječilištima, gerijatrijskim centrima, sportskim klubovima, centrima za obuku invalida, kozmetičkim salonima i svim ostalim medicinskim ustanovama koje obuhvataju njegov djelokrug rada.
 • Moguć je upis na bilo koji fakultet ali srodni su medicina, DIF, sportski menadžment.

PRVI RAZRED

1. Srpski jezik i književnost

2. Strani jezik

3. Fizičko vaspitanje

4. Matematika

5. Informatika

6. Istorija

7. Biologija

8. Hemija

9. Fizika

10. Anatomija

11. Latinski jezik

12. Zdravstvena njega i rehabilitacija

DRUGI RAZRED

1. Srpski jezik i književnost

2. Strani jezik

3. Fizičko vaspitanje

4. Biologija

5. Hemija

6. Fizika

7. Fiziologija

8. Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem

9. Mikrobiologija

10. Patologija

11. Osnove masaže

12. Medicinska psihologija

TREĆI RAZRED

1. Srpski jezik i književnost

2. Strani jezik

3. Fizičko vaspitanje

4. Demokratija i ljudska prava

5. Fizikalna terapija

6. Kineziologija

7. Osnove kliničke medicine

8. Medicinska biohemija

9. Farmakologija

ČETVRTI RAZRED

1. Srpski jezik i književnost

2. Strani jezik

3. Fizičko vaspitanje

4. Sociologija i etika

5. Fizikalna terapija

6. Kineziterapija

7. Specijalna rehabilitacija

8. Izborni predmet

GDJE UČENICI MEDICINSKE ŠKOLE OBAVLJAJU PRAKTIČNU NASTAVU?

Univerzitetski Klinički centar, Banja Luka

Opremljena mini bolnica u okviru škole

Škola raspolaže izuzeno dobro opremljenim kabinetima anatomije, zdravstvene njege kao i labaratorijom, te učenici pod stručnim vođstvom profesora praktične nastave uz simulaciju različitih situacija savladavaju tehnike njege bolesnika i zbrinjavanja pacijenata.

ŠTA TAČNO SC „LJUBIŠA MLADENOVIĆ“ MOŽE DA PONUDI?

 • Medicinsku školu u kojoj je praksa na mjestu broj 1
 • Medicinsku školu u kojoj ćeš dobiti besplatan kurs njemačkog jezika tokom četiri godine školovanja
 • Medicinsku školu u kojoj ćeš lakše učiti jer se rad odvija u malim grupama (do 15 učenika)
 • Medicinsku školu u kojoj će se profesori pobrinuti da maksimalno iskoristiš svoja interesovanja, sposobnosti i talente
 • Medicinsku školu koja je opremljena savremenim kabinetima i učilima koja nastavu čine zanimljivom
 • Medicinsku školu koja te uči OK pozicijama, poštovanju i vrednovanju ličnosti drugih, ali i samopoštovanju i vrednovanju sebe
 • Medicinsku školu u kojoj ćeš naučiti da budeš najbolji u onome što radiš
 • Medicinsku školu u kojoj ćeš dobiti istinsku podršku za dalje školovanje i napredovanje

 ZBOG ČEGA JE MEDICINSKA ŠKOLA DOBAR IZBOR?

  Postoji nekoliko razloga koji daju potvrdu mladom čovjeku da je upis u MEDICINSKU ŠKOLU u okviru SC „Ljubiša Mladenović“ dobar izbor.