Nastava

IZVOĐENJE NASTAVE

  • Bavićete se osnovnim oblastima koje čine opštu kulturu svakog pojedinca, kao što su srpski jezik i književnost, matematika, istorija, geografija, informatika itd.
  • Aktivno ćete vladati poslovnim engleskim i njemačkim jezikom.
  • Steći ćete osnove iz ekonomije i prava proučavajući te oblasti kroz adekvatne predmete kao što su ekonomija, računovodstvo, osnovi menadžmenta, pravo, poslovne finansije, marketing, preduzetništvo, brokersko poslovanje itd. Provjeravaćete stečeno znanje kroz pažljivo pripremljenu i vođenu praktičnu nastavu i praksu u preduzećima ili ustanovama.
  • Steći ćete i teoretska i praktična znanja iz najvažnijih oblasti zdravstvene struke. Kvalitetnu nastavu u savremeno opremljenom kabinetu, kroz četiri godine školovanja, obogatićete i redovnom praktičnom nastavom u renomiranim zdravstvenim ustanovama.
  • Postavićete temelje sofisticiranom ponašanju kroz proučavanje bontona (kulture življenja), poslovne komunikacije, psihologije, istorije umjetnosti, kulture religija i td.

NAKON ZAVRŠENOG OBRAZOVANJA

  • Pripremljeni ulazite na fakultet
  • Samopoudano nastupate na tržištu rada
  • Posjetili ste nekoliko država i imate početno iskustvo putnika-istraživača
  • Razvili ste afinitet prema nekom sportu (ili ga probudili)
  • Pratite kulturna dešavanja u okruženju

STEČENA ZVANJA

Struka: EKONOMIJA, PRAVO, TRGOVINA

Zanimanje: POSLOVNO-PRAVNI TEHNIČAR

Stepen stručne spreme: IV (četvrti)

Struka: ZDRAVSTVO

Zanimanje: MEDICINSKI TEHNIČAR

Stepen stručne spreme: IV (četvrti)