Praktična nastava u ELEKTROTEHNIČKOJ ŠKOLI se izvodi od prvog do četvrtog razreda. Plan i program ovog predmeta je na svakoj godini kvalitetno osmišljen, da bi bio zanimljiv našim učenicima i prilagođen njihovom uzrastu.

Tokom prvog i drugog razreda najveći dio praktične nastave SC realizuje se kroz radionice i konkretne praktične zadatke, koje učenici rješavaju individualno ili timski, pod mentorstvom visoko edukovanih nastavnika informacionih tehnologija i inženjera elektrotehnike.

Radionički zadaci koji se postavljaju učenicima su realni radni zadaci, sa kojima će se susretati na budućim radnim mjestima. Posebna prednost ovako organizovane praktične nastave je da će učenici, uz pomoć nastavnika sa bogatim praktičnim iskustvom, imati priliku da razrade vlastite ideje i osposobe se za pokretanje samostalnih poslova, koje im omogućava ovo zanimanje.

U trećem i četvrtom razredu praktična nastava je organizovanja u kompanijama sa kojima škola ima potpisane Ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji za obavljanje učeničke prakse. 

Zbog značaja koji dajemo ovom segmentu školovanja, naši učenici odlaze pripremljeni na tržište rada, ali i spremnije koračaju kroz svoje dalje školovanje, ukoliko njihov izbor bude ova naučna oblast.

Ugovore o obavljajnju prakse za učenike elektrotehničke škole naša škola ima sa ;

  • “B2 Link”
  • “MINT ICT”
  • “EAST CODE”
  • “ELNOS”
  • “BitLab d.o.o”

Naši časovi izgledaju ovako:
spskola.com/racunarski-tehnicar-prakticna-nastava/