Direktorica Škole

mr Danijela Jokanović, psiholog

Poštovani roditelji, dragi učenici i prijatelji!

 Sa velikim zadovoljstvom vas pozdravljam na veb – stranici naše škole na koju vas je dovela namjera ili slučajnost.

Naša želja je da nas, prelistavanjem ovih stranica,upoznate bliže  i steknete cjelovitu sliku o nama i našem radu.

Iako  istorija naše škole ne seže u daleku prošlost, sa ponosom ističemo da   njegujemo vlastiti duh, istrajavamo u ostvarivanju postavljenih ciljeva i sigurnim korakom ulazimo u sada već petnaestu godinu uspješnog postojanja i rada.

Naš rad je obilježen nastojanjem, zalaganjem i trudom da školu učinimo privlačnim mjestom, gdje će učenici rado dolaziti i učiti, osjećati podršku za razvijanje svojih potencijala, ali i postavljanje i ostvarivanje željenih ciljeva.

Uvođenjem mnogih novina i posebnosti u naš pedagoški rad, motivišemo učenike za visoka postignuća i odgovorno ponašanje.

Naš cilj je razumjeti učenike u svoj njihovoj različitosti. Radi toga, u našem radu njegujemo prijateljski pristup svakom učeniku i, poštujući njegovu ličnost, podstičemo u njemu one osobine koje ga vode ka postizanju najboljih rezultata u učenju, ali i kritičkom mišljenju, preduzetničkim idejama i praktičnoj primjeni stečenih znanja.

 Jačajući samopouzdanje kod svakog našeg učenika, osposobljavamo ih da budu otvoreni za nove ideje, informacije i pristup radu. Na taj način ih pripremamo za izazove i život u savremenom svijetu.

Pored učenja i rada u školi, koji predstavljaju obavezu, mi se i zabavljamo, što je razumljivo, jer je zabava svojstvena mladima. Posjećujemo pozorišta, muzeje, izložbe, putujemo, sarađujemo i razvijamo partnerske odnose sa drugim školama, kako bi razmijenili iskustva, družili se, te više naučili o školovanju, običajima drugih kultura.

Naši profesori su savremeni, kreativni, opredijeljeni za postizanje visokih rezultata, instruktori aktivne nastave i interaktivnog učenja, dobronamjerni, iskreni, dosljedni u zahtjevima i ,prije svega, posvećeni svojim učenicima.

Detaljnije o ovome saznajte listajući stranice koje su pred vama.

Dobro došli!

Direktorica Škole:
mr Danijela Jokanović, psiholog