Kontakt

Srednjoškolski centar Ljubiša Mladenović

Sjedište škole: Banja Luka,
Ulica: despota Stefana Lazarevića bb

Telefon: 051/379-410; 379-411

E-mail: info@spskola.com
Web sajt: spskola.com

ŽIRO-RAČUN:
3389002201670217 UniCredit Bank a.d. Banja Luka
562-099-80779415-65 NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka

KOLEKTIV ŠKOLE

DIREKTOR:
Danijela Jokanović, dipl. psiholog  djokanovic404@gmail.com

PSIHOLOG-PEDAGOG:
Danijela Jokanović, dipl. psiholog djokanovic404@gmail.com

POSLOVNI SEKRETAR:
Biljana Berić  info@spskola.com

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA
Igor Sabic igor.sabic@univerzitetpim.com.

PREDSJEDNIK SAVJETA RODITELJA
Biljana Milanko,  milanko166@gmail.com.

KOORDINATOR SAVJETA UČENIKA
Svetlana Slavnić     cecaslavnic@hotmail.com

WEB ADMINISTRATOR
Jelena Mladenović    jelena@fakultetpim.com