Raspored časova

2018 / 19 godina

Crvene sedmice u drugom polugodištu školske 2017/18 godine

JANUAR

22.01. – 26.01.

FEBRUAR

05.02. – 09.02.             19.02. – 23.02.

MART

05.03.- 09.03.
19.03.- 23.03.

APRIL

02.04. – 06.04.
16.04. – 20.04.

MAJ

30.04. – 04.05.
14.05. – 18.05.
28.05. – 01.06.

JUN

04.06. – 08.06.

Plave sedmice u drugom polugodištu školske 2017/18 godine

JANUAR

29.01. – 02.02.

FEBRUAR

12.02. – 16.02.             26.02. – 02.03.

MART

12.03.- 16.03.
26.03.- 30.03.

APRIL

09.04. – 13.04.
23.04. – 27.04.

MAJ

07.05. – 11.05.
21.05. – 25.05.

JUN

11.06. – 15.06.