Raspored časova

2018 / 19 godina

Plave sedmice u drugom polugodištu školske 2017/18 godine

JANUAR

21.01. – 25.01.

FEBRUAR

04.02. – 08.02.             18.02. – 22.02.

MART

04.03.- 08.03.
18.03.- 22.03.

APRIL

01.04. – 05.04.
15.04. – 19.04.

MAJ

29.04. – 03.05.
13.05. – 17.05.
27.05. – 31.06.

JUN

03.06. – 07.06.

Crvene sedmice u drugom polugodištu školske 2017/18 godine

JANUAR

28.01. – 01.02.

FEBRUAR

11.02. – 15.02.             25.02. – 01.03.

MART

11.03.- 15.03.
25.03.- 29.03.

APRIL

08.04. – 12.04.
22.04. – 26.04.

MAJ

06.05. – 10.05.
20.05. – 24.05.

JUN

10.06. – 14.06.