Raspored časova

2017 / 18 godina

Crvene sedmice u prvom polugodištu školske 2017/18 godine

SEPTEMBAR

04.09.2017. - 08.09.2017.
18.09.2017. - 22.09.2017.

OKTOBAR

02.10.2017. - 06.10.2017.
16.10.2017. - 20.10.2017.
30.10.2017.- 03.11.2017.

NOVEMBAR

13.11.2017.- 17.11.2017.
27.11.2017.- 01.12.2017.

DECEMBAR

11.12.2017. – 15.12.2017.
25.12.2017. - 29.12.2017.

Plave sedmice u prvom polugodištu školske 2017/18 godine

SEPTEMBAR

11.09.2017. - 15.09.2017.
25.09.2017. - 29.09.2017.

OKTOBAR

9.10.2017. - 13.10.2017.
23.10.2017. - 27.10.2017.

NOVEMBAR

06.11.2017. - 10.11.2017.
20.11.2017.- 24.11.2017.

DECEMBAR

04.12.2017. – 08.12.2017.
18.12.2017. - 22.12.2017.