OBAVJEŠTENJE O NOVOJ CIJENI ŠKOLARINE

Poštovani,

obzirom na velika inflatorna kretanja i povećanje svih pratećih usluga rada škole, cijene rada, poskupljenju roba i usluga i činjenicu da  nismo mijenjali školarinu od 2018.godine, Upravni odbor osnivača je na 6. sjednici, donio odluku o povećanju školarine, tako da školarina iznosi 2.250,00 KM.

Navedeni iznos se odnosi na jednu školsku godinu, a primjenjuje se od školske 2023/2024. godine. Plaćanje se kao i do sada može izvršiti u cjelokupnom iznosu ili u ratama.

S poštovanjem,

UPRAVA ŠKOLE SC “LJUBIŠA MLADENOVIĆ