ZBOG ČEGA JE ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA DOBAR IZBOR?

1.RAZLOG - ATRAKTIVNA ZANIMANJA KOJA PRUŽAJU MNOŠTVO MOGUĆNOSTI

Učenici koji se opredijele za ovo zanimanje će, kroz niz stručnih predmeta, sticati znanje iz područja:

 • hardvera,
 • sistema administracije,
 • multimedije,
 • programiranja i elektronike.

Učenici će imati priliku da se dodatno edukuju u smjeru programiranja i da nauče najaktuelnije programske jezike za uspješno samostalno programiranje i steknu potrebna multimedijalna znanja, kao i znanja neophodna za web dizajniranje.

Kao budućim profesionalnim informatičarima, Škola će učenicima omogućiti obuku za rad na više platformi: Windowsu, Linux sistemima, Mac operativnom sistemu i Android platformi.

Kroz pažljivo osmišljenu i organizovanu projektnu nastavu, učenici, pored profesionalnih znanja, razvijaju i komunikacijske sposobnosti, sklonosti prema timskom radu, istraživački i kreativan pristup radu i spremnost na stalno praćenje dostignuća iz ove oblasti. Na kraju obrazovanja, učenici bivaju osposobljeni da održavaju računarske sisteme, poznaju konfiguraciju računara ili računarske mreže, programiraju u modernim programskim jezicima, a posjeduju i znanja o informaciono-komunikacionim tehnologijama.

Posebnost zanimanja tehničara računarstva i programiranja je stalna potreba za profesionalnim usavršavanjem, zbog brzih promjena na području informaciono-komunikacionih tehnologija. Uz podršku Fakulteta računarskih nauka na PIM univerzitetu, koji je osnivač naše Škole, naši učenici se osposobljavaju da kontinuirano prate naučna dostignuća i promjene iz ove oblasti. S tim ciljem, za učenike organizujemo dodatne edukacije, kurseve i seminare, iz oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija.

Mogućnosti za učenike, nakon završene škole, su mnogobrojne: zaposlenje u kompanijama koje se bave računarima, njihovom prodajom ili održavanjem, organizacijama koje se bave programiranjem, ili rade u poslovnim organizacijama na održavanju računarskih mreža i slično. Takođe, diploma tehničara računarstva i programiranja, koju učenici steknu u našoj Školi, omogućuje direktnu prohodnost na sve tehničke i prirodno – matematičke fakultete u Bosni i Hercegovini, ali i u inostranstvu. Pogodnost više je pravo direktnog upisa na Fakultet računarskih nauka na PIM univerzitetu, uz povoljnije finansijske uslove, u odnosu na ostale studente.

2.RAZLOG – ZANIMLJIVA NASTAVA

Klasični načini realizacije nastave, frontalno prezentovanje gradiva i reprodukcija naučenog, odavno su prevaziđeni i nezanimljivi.

Učenicima je potrebna:

 • škola koja će im pružiti uslove za kreativan rad u malim grupama, kako bi profesor bio u potpunosti posvećen praćenju njihovog napredovanja,
 • škola u kojoj će učenici naučiti kako da budu najbolji u onome što rade,
 • škola u kojoj će imati priliku da praktično pokažu svoje znanje, na pravim primjerima i zadacima,
 • škola u kojoj će, kroz zanimljive sadržaje, radionice, debate i psihološku obuku, razvijati upravo one osobine koje bi trebale da krase poslovnu osobu (emocionalna zrelost i stabilnost, humanost, odgovornost, dobre komunikacijske vještine i spremnost na timski rad).

ZBOG TOGA:

 • istraživački rad,
 • rješavanje praktičnih zadataka,
 • učenje kroz analizu konkretnih slučajeva,
 • video prezentacije,
 • tematske radionice,
 • školski projekti,
1
 • rad u savremeno opremljenim kabinetima i očigledni materijali koje koristimo u nastavnom procesu, samo su dio onoga što učenici naše Škole probaju i iskuse

3.RAZLOG - ,,ONLINE učionica”

6

Kako bi gradivo bilo dostupno našim učenicima kreirali smo ONLINE UČIONICU.

Osim gradiva koje je obrađeno na času, online učionica sadrži: zanimljive zadatke, uputstva, pitanja za pripremu pred pismene radove kao i mogućnost kontakta sa profesorima.

Prednosti koje pruža ova kreativna učionica, u dosadašnjem radu, doprinijele su većem postignuću učenika.

Putem „ONLINE UČIONICE”:

 • možete da pratite program i zahtjeve svakog nastavnog predmeta,
 • možete da se upoznate sa načinom i sadržajem usmene i pismene provjere znanja,
 • imate mogućnost da preuzmete gradivo sa časa kojem niste prisustvovali (u slučaju izostanka sa nastave),
 • možete se interesovati o planu rada za naredni čas
6

4.RAZLOG – KVALITETNA PRAKTIČNA NASTAVA

Praktična nastava u ELEKTROTEHNIČKOJ ŠKOLI se izvodi od prvog do četvrtog razreda. Plan i program ovog predmeta je na svakoj godini kvalitetno osmišljen, da bi bio zanimljiv našim učenicima i prilagođen njihovom uzrastu.

Praktična nastava za ovu školu osmišljena je tako da se najveći dio realizuje kroz radionice i konkretne praktične zadatke, koje učenici rješavaju individualno ili timski, pod mentorstvom visoko edukovanih nastavnika informacionih tehnologija.

Radionički zadaci koji se postavljaju učenicima su realni radni zadaci, sa kojima će se susretati na budućim radnim mjestima. Posebna prednost ovako organizovane praktične nastave je da će učenici, uz pomoć nastavnika sa bogatim praktičnim iskustvom, imati priliku da razrade vlastite ideje i osposobe se za pokretanje samostalnih poslova, koje im omogućava ovo zanimanje.

Zbog značaja koji dajemo ovom segmentu školovanja, naši učenici odlaze pripremljeni na tržište rada, ali i spremnije koračaju kroz svoje dalje školovanje, ukoliko njihov izbor bude ova naučna oblast.

5.RAZLOG – NEZABORAVNA PUTOVANJA

Uspomene sa putovanja su najljepše uspomene koje učenici nose iz srednje škole.

Pobrinuli smo se da naši učenici završe svoje školovanje puni utisaka i uspomena sa zajedničkih druženja i putovanja.
Zbog toga smo školovanje obogatili izletima i višednevnim ekskurzijama. Putovali smo u Beč, Trst, Veneciju, Veronu, Prag, Budimpeštu, posjetili Dubrovnik, Herceg Novi, Ohrid i još mnogo zanimljivih destinacija.
U organizaciji Škole, učenici su putovali na Sajam knjige u Beograd, posjetili Parlamentarnu skupštinu u Sarajevu, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, proveli nezaboravne vikende u zimskim mjesecima na Jahorini, Vlašiću i ostalim skijaškim destinacijama.

Ekskurzija

6. RAZLOG – POSJETE DRUGIM ŠKOLAMA I RAZMJENA UČENIKA

Škole ,,Dositej” i ,,Sveti Sava” iz Beograda su prijateljske škole sa kojima se realizuju međusobne posjete i razmjene učenika, te se na taj način ostvaruje školska saradnja.
Cilj ove saradnje je upoznavanje učenika i profesora, razmjena iskustava u realizaciji nastave, zajedničke radionice, projekti, posjete zdravstvenim ustanovama u Beogradu, te druženje učenika i razvijanje prijateljskih odnosa.

7. RAZLOG – SPORTSKE I VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Za učenike elektro – tehničke škole organizujemo dodatne obuke kao što su: Web designe, Adobe Photoshop i slične u skladu sa interesovanjima učenika.

Takođe u školi usmjeravamo učenike, shodno njihovim talentima, u brojne aktivnosti kao što su gluma, ekologija, humanitarni rad, volonterizam, voditeljstvo, retorika kao i razne sportske oblasti.

8. RAZLOG – MOGUĆNOST NASTAVKA ŠKOLOVANJA

Nakon završetka naše Škole, učenici imaju dobru osnovu za nastavak školovanja na nekom od fakulteta, po vlastitom izboru.

 • Ako se pitate da li možete da upišete državni fakultet nakon ove srednje škole, odgovor je DA, NARAVNO. Pravo upisa na fakultet, državni ili privatni, ima svaki učenik koji završi četvorogodišnju srednju školu, nije važno koju. Mnogi naši učenici su studenti ili su već završili neki od državnih fakulteta ili neki od fakulteta van naše zemlje.
  Neki od naših učenika su bili među prvih 10 na prijemnim ispitima na državnim fakultetima.

9. RAZLOG – ODLIČNA SARADNJA SA RODITELJIMA

Poštovani roditelji,

 • Dnevno ćemo Vas informisati o izostancima Vašeg djeteta sa nastave.
 • Informacije o ocjenama i napredovanju Vašeg djeteta možete svakodnevno pratiti putem e – dnevnika, tako da ćete, ukoliko niste u prilici da često dolazite u školu, ipak imati potpune informacije.
 • O načinu rada u Školi i sadržajima koje Vaša djeca savladavaju možete svakodnevno da se informišete putem naše online učionice.
 • Putem mobilnog broja možete da kontaktirate odjeljenskog starješinu Vašeg djeteta.
 • Termine za informacije sa svim profesorima koji predaju Vašem djetetu dobićete na početku školske godine.
 • Na svaki Vaš zahtjev, zakazaćemo sastanak na kojem ćete se informisati o radu i uspjehu Vašeg djeteta.
 • Savjet roditelja je tijelo koje aktivno učestvuje u radu Škole a informacije i zaključci sa sjednica su transparentni i dostavljaju se u pisanoj formi svim roditeljima na kućnu adresu.

10. RAZLOG – NAJPOVOLJNIJE CIJENE I USLOVI PLAĆANJA ŠKOLOVANJA

Školarinu možete platiti u 12 mjesečnih rata, ili putem učeničkih kredita u ProCredit banci.

Cijena školarine iznosi  150 KM na mjesečnom nivou.

CIJENA ŠKOLARINE OBUHVATA:

 • Tablet
 • Obuke:
  Web dizajn i
  Adobe Photoshop
 • Udžbenike
 • Redovnu nastavu
 • Dodatnu nastavu
 • Izlet
 • Pozorište, bioskop
Cijena školarine

DOBRO DOŠLI

Prijavite se za razgovor o upisu, ispunite web formu ispod >> [vfb id=1]