ZBOG ČEGA JE MEDICINSKA ŠKOLA DOBAR IZBOR?

1.RAZLOG - ATRAKTIVNI SMJEROVI KOJI PRUŽAJU RAZLIČITE MOGUĆNOSTI

MEDICINSKI TEHNIČAR

 • Medicinski tehničar radi na poslovima prijema i otpuštanja bolesnika u zdravstvenu ustanovu, priprema bolesnika za kontakt sa ljekarom i za različite ljekarske intervencije.
 • Direktno učestvuje u dijeljenju terapije i obučava pacijenata o pravilnom konzumiranju lijekova i ishrani.
 • Medicinska sestra, takođe, posmatra, prati i procjenjuje tjelesno i psihičko stanje i ponašanje svojih pacijenata i na osnovu toga daje važne podatke ljekarima za prepoznavanje i praćenje toka bolesti.
 • Medicinska sestra – tehničar, nakon dobijanja zvanja, može da radi na skoro svim odjelima i mjestima u okviru zdravstvene ili socijalne zaštite u zemlji, ali i u inostranstvu gdje je mogućnost zaposlenja za ovaj kadar izuzetno velika.
 • Znanje koje ćete steći, školujući se za ovo zanimanje, odlična je podloga za nastavak školovanja na nekom od fakulteta kao što su: Medicinski, Fakultet zdravstvene njege, Stomatološki fakultet, te na studijskim programima: Psihologije, Defektologije i Socijalnog rada.

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

 • Fizioterapeutski tehničar, radeći sa pacijentima, sprovodi različite fizikalne procedure, sve vrste terapijskih masaža, eletroerapiju, kineziterapiju, termoterapiju, kao i njegu bolesnika tokom procesa rehabilitacije.
 • Rezultat njegovog rada je zadovoljstvo oporavljenog pacijenta koji se vraća svojim životnim aktivnostima: poslu, sportu ili učenju.
 • Ovo je izuzetno atraktivan smjer jer pruža veliku mogućnost zaposlenja u različitim institucijama:

 • zdravstvenim ustanovama,
 • rehabilitacionim centrima,
 • klimatsko – banjskim lječilištima,
 • gerijatrijskim centrima,
 • sportskim klubovima,
 • centrima za obuku invalida,
 • kozmetičkim salonima,
 • svim ostalim medicinskim ustanovama koje obuhvataju njegov djelokrug rada

2.RAZLOG – ZANIMLJIVA NASTAVA + BESPLATNI KURSEVI NJEMAČKOG JEZIKA

Klasični načini realizacije nastave, frontalno prezentovanje gradiva i reprodukcija naučenog, odavno su prevaziđeni i nezanimljivi. 

Učenicima je potrebna škola koja će im pružiti uslove za kreativan rad u malim grupama, kako bi profesor bio u potpunosti posvećen praćenju njihovog napredovanja. 

Škola u kojoj će učenici naučiti kako da budu najbolji u onome što rade. Potrebna im je škola u kojoj će imati priliku da praktično pokažu svoje znanje, na pravim primjerima i zadacima. 

Škola u kojoj će kroz zanimljive sadržaje, radionice, debate i psihološku obuku razvijati upravo one osobine koje bi trebale da krase zdravstvenog radnika (emocionalna zrelost i stabilnost, humanost, odgovornost, dobre komunikacijske vještine i spremnost na timski rad).

ZBOG TOGA:

 • Istraživački rad,
 • rješavanje praktičnih zadataka,
 • učenje kroz analizu konkretnih slučajeva,
 • video prezentacije,
 • tematske radionice,
 • školski projekti,
 • rad u savremeno opremljenoj laboratoriji,
 • u savremeno opremljenim kabinetima i očigledni materijali koje koristimo u nastavnom procesu, samo su dio onoga što učenici naše Škole probaju i iskuse.

  Za ovu godinu smo pripremili posebnu pogodnost za naše učenike, kurs njemačkog jezika potpuno besplatno tokom sve četiri godine školovanja.

3.RAZLOG - ,,ONLINE učionica”

Kako bi gradivo bilo dostupno našim učenicima kreirali smo ONLINE UČIONICU.

Osim gradiva koje je obrađeno na času, online učionica sadrži: zanimljive zadatke, uputstva, pitanja za pripremu pred pismene radove kao i mogućnost kontakta sa profesorima.

Prednosti koje pruža ova kreativna učionica, u dosadašnjem radu, doprinijele su većem postignuću učenika.

Putem „ONLINE UČIONICE”: 

 • možete da pratite program i zahtjeve svakog nastavnog predmeta,
 • možete da se upoznate sa načinom i sadržajem usmene i pismene provjere znanja,
 • imate mogućnost da preuzmete gradivo sa časa kojem niste prisustvovali (u slučaju izostanka sa nastave),
 • možete se interesovati o planu rada za naredni čas

4.RAZLOG - KVALITETNA PRAKTIČNA NASTAVA

Svjesni činjenice koliko je kvalitetan praktični rad važan za jednu ovako ozbiljnu profesiju, za naše učenike obezbijedili smo, pored kabinetske, izuzetno temeljnu praktičnu nastavu tokom sve četiri godine školovanja u relevantnim zdravstvenim ustanovama.

KAKO IZGLEDA PRAKSA U OKVIRU SC “LJUBIŠA MLADENOVIĆ”?

 • Kvalitetna praktična nastava, pod mentorstvom stručno edukovanih predavača za vođenje praktične nastave, sprovodi se u bogato opremljenim kabinetima zdravstvene njege i anatomije
 • Savremeno opremljena laboratorija kojom raspolaže naša institucija
 • Naša Škola se ističe po tome što učenici imaju priliku da dio svoje prakse obavljaju u zdravstvenim ustanovama, te u realnim uslovima, na realnim pacijentima praktično primjenjuju znanja koja su stekli tokom teorijskog rada na nastavi i praktčne obuke u kabinetima
 • Praktično obrazovanje na različitim odjelima UNIVERZITETSKE BOLNICE KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA. Uz pomoć profesora – mentora praktične nastave upoznaju se sa svim specifičnostima bolničkog liječenja i tretmana, učeći praktično njegu bolesnika različitih kategorija
 • Iskusan stručni tim, koga čini ljekar i medicinske sestre, na raspolaganju su našim učenicima, kao i sva savremena oprema i materijali koji im pomažu da savladaju neophodna znanja kroz praktičan rad

5. RAZLOG – NEZABORAVNA PUTOVANJA

Uspomene sa putovanja su najljepše uspomene koje učenici nose iz srednje škole.

Pobrinuli smo se da naši učenici završe svoje školovanje puni utisaka i uspomena sa zajedničkih druženja i putovanja.
Zbog toga smo školovanje obogatili izletima i višednevnim ekskurzijama. Putovali smo u Beč, Trst, Veneciju, Veronu, Prag, Budimpeštu, posjetili Dubrovnik, Herceg Novi, Ohrid i još mnogo zanimljivih destinacija.
U organizaciji Škole, učenici su putovali na Sajam knjige u Beograd, posjetili Parlamentarnu skupštinu u Sarajevu, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, proveli nezaboravne vikende u zimskim mjesecima na Jahorini, Vlašiću i ostalim skijaškim destinacijama.

Ekskurzija

6. RAZLOG – POSJETE DRUGIM ŠKOLAMA I RAZMJENA UČENIKA

Škole ,,Dositej” i ,,Sveti Sava” iz Beograda su prijateljske škole sa kojima se realizuju međusobne posjete i razmjene učenika, te se na taj način ostvaruje školska saradnja.
Cilj ove saradnje je upoznavanje učenika i profesora, razmjena iskustava u realizaciji nastave, zajedničke radionice, projekti, posjete zdravstvenim ustanovama u Beogradu, te druženje učenika i razvijanje prijateljskih odnosa.

7.RAZLOG – SPORTSKE I VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 • Tokom školske godine organizujemo besplatne posjete Narodnom pozorištu RS, gradskom pozorištu „Jazavac“ ili gradskom bioskopu.
 • U okviru stručne sekcije Zdravstvene njege, učenici će imati priliku da prošire svoje znanje iz oblasti zdravstvene njege bolesnika, prisustvuju brojnim stručnim predavanjima i različitim tematskim okruglim stolovima, učestvuju u projektima iz oblasti zdravstva, posjete zdravstvene i socijalne institucije i informišu se o njihovom radu
 • U Školi usmjeravamo učenike, shodno njihovim talentima, u brojne aktivnosti kao što su gluma, ekologija, humanitarni rad, volonterizam, voditeljstvo, retorika kao i razne sportske oblasti

8.RAZLOG – MOGUĆNOST NASTAVKA ŠKOLOVANJA

 • Nakon završetka naše Škole, učenici imaju dobru osnovu za nastavak školovanja na nekom od fakulteta, po vlastitom izboru
 • Nakon ovakvog pristupa učenju i praktičnom radu kakav njegujemo u našoj Školi, sigurni smo da će se učenici odlično snaći na nekom od fakulteta zdravstvene struke: Medicinskom, Farmaceutskom, Stomatološkom, Fakultetu zdravstvene njege, ali i drugim srodnim studijskim programima kao što su: Psihologija, Defektologija, Socijalni rad i slični
 • Ako se pitate da li možete da upišete državni fakultet nakon ove srednje škole, odgovor je DA, NARAVNO. Pravo upisa na fakultet, državni ili privatni, ima svaki učenik koji završi četvorogodišnju srednju školu, nije važno koju. Mnogi naši učenici su studenti ili su već završili neki od državnih fakulteta ili neki od fakulteta van naše zemlje. Neki od naših učenika su bili među prvih 10 na prijemnim ispitima na državnim fakultetima

9. RAZLOG – ODLIČNA SARADNJA SA RODITELJIMA

Poštovani roditelji, 

 • Dnevno ćemo Vas informisati o izostancima Vašeg djeteta sa nastave.
 • Informacije o ocjenama i napredovanju Vašeg djeteta možete svakodnevno pratiti putem e – dnevnika, tako da ćete, ukoliko niste u prilici da često dolazite u školu, ipak imati potpune informacije.
 • O načinu rada u Školi i sadržajima koje Vaša djeca savladavaju možete svakodnevno da se informišete putem naše online učionice.
 • Putem mobilnog broja možete da kontaktirate odjeljenskog starješinu Vašeg djeteta.
 • Termine za informacije sa svim profesorima koji predaju Vašem djetetu dobićete na početku školske godine.
 • Na svaki Vaš zahtjev, zakazaćemo sastanak na kojem ćete se informisati o radu i uspjehu Vašeg djeteta.
 • Savjet roditelja je tijelo koje aktivno učestvuje u radu Škole a informacije i zaključci sa sjednica su transparentni i dostavljaju se u pisanoj formi svim roditeljima na kućnu adresu.

10. RAZLOG – NAJPOVOLJNIJE CIJENE I USLOVI PLAĆANJA ŠKOLOVANJA

Školarinu možete platiti u 12 mjesečnih rata, ili putem učeničkih kredita u ProCredit banci.

Cijena školarine iznosi 150 KM na mjesečnom nivou.

CIJENA ŠKOLARINE OBUHVATA:

 • Tablet
 • Kurs njemačkog jezika
 • Udžbenike
 • Redovnu nastavu
 • Dodatnu nastavu
 • Izlete
 • Pozorište, bioskop
Cijena školarine

DOBRO DOŠLI!

Prijavite se za razgovor o upisu, ispunite web formu ispod >> [vfb id=1]