Dramska sekcija

Kroz iskustvo dramske igre učenici povezuju lična pitanja i doživljaj sa istorijskim događajima, običajima, jezikom, književnim stvaraocima i njihovim djelima.
Učenici razvijaju sposobnost kreativnijeg izražavanja i usvajaju različita gledišta i stvaralačko iskustvo za cijeli život.


„Reci mi, zaboraviću.
Pokaži mi, zapamtiću.
Uključi me, razumjeću.“

Konfučije

Dramska sekcija
Dramska sekcija

Ciljevi sekcije:

 • Upoznavanje sa kulturom dramskog stvaralaštva i istraživanja
 • Razvijanje stvaralačke sposobnosti, opažanja, razmišljanja i slobodnog izražavanja
 • Bogaćenje i razvijanje mašte i kreativnog načina mišljenja
 • Razvijanje sposobnosti za koncentraciju i sposobnosti za javne nastupe
 • Sticanje sposobnosti lijepog, tečnog i kreativnog improvizovanog izražavanja
 • Podsticanje interesovanja za istraživanje

Sekcija prve pomoći

Ukazati prvu pomoć na mjestu nesrećnog slučaja je moralna i humana obaveza. Nezgode se dešavaju u svakodnevnom životu i mjesto događaja se ne može predvidjeti. Na časovima ove sekcije učenici stiču osnovno znanje kako spasiti život ili zdravlje povrijeđenih ili bolesnih.

Sekcija prve pomoći obuhvata, kako teorijsku obuku o osnovnim elementima prve pomoći, kardiopulmonalnoj reanimaciji, tako i praktični prikaz povreda i ukupno zbrinjavanje povrijeđenih na terenu. Pored tog edukativnog aspekta zadaci ove sekcije uključuju i održavanje opreme za pružanje prve pomoći.

Sekcija prve pomoći

Cilj i zadaci sekcije prve pomoći:

 • Prepoznavanje raznih urgentnih stanja u medicini
 • Sticanje sposobnosti hitnog reagovanja i pružanja pomoći ugroženim licima
 • Otklanjanje uzroka koji ugrožavaju život povrijeđenih i oboljelih osoba, vraćanje unesrećenih lica u život, njihovo zbrinjavanje, obezbjeđivanje optimalnog transporta itd.
 • Razvijanje učeničke svijesti o značaju i humanosti pružanja prve pomoći
 • Upoznavanje učenika sa radom organizacija koje učestvuju u programu pružanja prve pomoći (organizacija Crvenog krsta)
 • Demonstrativni prikaz naučenog

Sportska sekcija

Ljudsko tijelo po svojoj prirodi zahtijeva kretanje i fizičku aktivnost, jer to i jeste njegova osnovna svrha. Upravo to je i razlog zašto se osjećamo odlično kada smo aktivni. Fizička aktivnost blagotvorno djeluje koliko na zdravlje tijela toliko i na mentalno, intelektualno i emotivno zdravlje.

Fizička aktivnost za djecu i mlade predstavlja izvanrednu  vaspitno-socijalnu aktivnost koja znatno može uljepšati  njihovo odrastanje i pomoći u razvitku zdravog tijela u odraslom dobu. Učestvovanje u sportskim aktivnostima omogućava mladima da uče o radu, liderstvu, samodisciplini, odgovornosti, toleranciji, razvija njihove vještine savladavanja različitih problema, uči ih istrajnosti, poštovanju autoriteta, jača njihov karakter, samopoštovanje i samopouzdanje.

Cilj i zadaci sportske sekcije:

 • Okupiti učenike i omogućiti svakom pojedincu da zadovolji svoje povećano zanimanje za bavljenje sportom, zadovoljiti one potrebe učenika u području sporta koje tokom nastave fizičkog vaspitanja ne mogu ostvariti
 • Omogućiti svim učenicima, a posebno talentovanim za neku od sportskih disciplina, da još više razviju svoje sposobnosti
 • Uputiti i uključiti učenike u organizaciju školske selekcije i na taj način kod zainteresovanih razviti organizacione sposobnosti
 • Učestvovati sa ekipama na školskim i opštinskim takmičenjima uz ostvarivanje što boljih rezultata
Sportska sekcija

Informatička sekcija - web dizajn i programiranje

Informatička sekcija omogućava učenicima da se na zanimljiv i kreativan način upoznaju sa mogućnostima koje im primjena i korištenje informacionih tehnologija pružaju.

Informaticka sekcija

Cilj sekcije:

Cilj sekcije je upoznavanje učenika sa upotrebom web tehnologija u svrhu osposobljavanja za izradu ili održavanje web sajtova.

Obzirom da je internet tržište u ekspanziji, a potreba za web sajtovima i aplikacijama raste iz dana u dan, učenici informatičke struke trebaju biti upoznati sa osnovnim principima web dizajna i web programiranja.

Informatička sekcija

Novinarska sekcija

Novinarska sekcija podstiče učenike na razvijanje mašte, kreativnosti i originalnosti. Osposobljava učenike za primjenu različitih stilova pisanja , proširuje znanje o jeziku i jezičkoj kulturi.

Novinarska sekcija razvija spretnost u razgovoru i pismenom izražavanju. Ona omogućava učenicima afirmaciju raznovrsnih sposobnosti.

Cilj ove sekcije je razvijati kod učenika sposobnosti pisanja i pravilnog usmenog izražavanja, te upoznati učenike s metodama rada i prikupljanja podataka u novinarstvu.

Ciljevi sekcije:

 • Razvijanje okretnosti u razgovoru i pismenom izražavanju
 • Izražavanje raznovrsnih sposobnosti učenika
 • Razvijanje i osnaživanje privrženosti školi, bilježenjem svega što obilježava školski život i rad
 • Jačanje navike da samostalno obavljaju svoje zadatke
 • Podsticanje učenika da kritički posmatraju teme o kojima pišu
 • Podsticanje međusobne saradnje
Novinarska sekcija

Demokratska sekcija

Školske sekcije i  aktivnosti  su kreativan i zabavan način da se dopune nastavne aktivnosti za učenike. Vannastavne aktivnosti pružaju okruženje za učenike gdje mogu da uče nove vještine, upoznaju učenike iz drugih razreda, te prošire svoje znanje i društvene vidike.

Cilj demokratske sekcije, kao jednog načina nadopune nastavnih aktivnosti, je da učenici, kao građani demokratskog društva, što bolje razumiju i cijene svoje mogućnosti i odgovornosti. Demokratsko društvo ne može postojati, niti se razvijati, bez aktivnog učešća, informisanih, vještih i opredjeljenih građana.

U skladu s tim načelom urađen je i plan aktivnosti sekcije, s ciljem da kod učenika razvija sticanje znanja, sposobnosti i uvjerenja koja će im biti neophodni tokom cijelog života, pripremajući ih za jednu od najodgovornijih funkcija – građanina u demokratskom društvu.

Kroz rad sekcije učenici će se baviti idejama i konceptima na kojima se zasniva demokratsko društvo, i istovremeno će imati priliku da u samim učionicama vježbaju njihovu praktičnu primjenu, čime se osposobljavaju za principijelne, nezavisne, znatiželjne i odgovorne građane.

Ciljevi sekcije:

 • Razvijanje stvaralačke sposobnosti, opažanja, razmišljanja i slobodnog izražavanja
 • Razvijanje kreativnog načina mišljenja
 • Razvijanje sposobnosti argumentacije i istraživanja problema
Demokratska sekcija