Konkurs za upis učenika u školskoj 2017/2018. godini

Na osnovu člana 45. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnika o upisu u prvi razred srednjih škola („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 37/09 i 37/10), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, raspisuje

KONKURS

Za upis učenika u prvi razred u školskoj 2017/2018. godini.

OPŠTI USLOVI ZA UPIS:

Pravo upisa u prvi razred Srednjoškolskog centra „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci imaju učenici sa završenom osnovnom školom. Prednost imaju učenici koji su na kraju 9. razreda postigli odličan uspjeh i imaju primjerno vladanje.

UPISNI ROK

Upis će se obavljati od 5.6.2017. godine
do popune planom predviđenih mjesta, svakim radnim danom od 07:30-17:00 časova.

ŠKOLE - ZANIMANJA

INFORMATIČKA

Struka: ELEКTROTEHNIКA tehničar računarstva

MEDICINSKA

medicinska sestra-tehničar fizioterapeutski tehničar

EKONOMSKA

poslovno-pravni tehničar i ekonomski tehničar

STEPEN STRUČNE SPREME: IV (četvrti)

DOKUMENTA ZA UPIS:
1. Prijava za upis (popunjava se u školi)
2. Original svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. Jedna mala fotografija.

ADRESA ŠKOLE:
Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“
Despota Stefana Lazarevia bb,
78000 Banja Luka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 051/379-410; 379-411
e-mail: info@spskola.com; www.spskola.com
ili lično u Sekretarijatu škole od 07:30-17:00 časova.
SC „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci

NE MORAŠ BITI BOLJI OD DRUGIH, BUDI NAJBOLJI ŠTO MOŽEŠ

s p s k o l a . c o m