Ples za naše maturante

  • Post category:Vijesti

                  Mart i april su, već tradicionalno, vrijeme kad se u našoj Školi počinju intenzivirati pripreme za učenike četvrtog razreda, kako za maturski ispit, tako i za matursko veče. U ovim redovima, u svojevrsnom osvrtu na aktuelnosti u životima šeste generacije naših maturanata, pozabavićemo se drugim od dva gore pomenuta segmenta. Reći ćemo nešto više o pripremama za njihov dan, ili bolje, njihovo veče. Pored fotografisanja za pano i pripremanja filma za matursko veče , posebno je zanimljivo jedno dešavanje, koje će se odvijati na samoj nastavi, odnosno časovima fizičkog vaspitanja. Govorimo o učenju standardnih plesova, engleskog valcera i salse, koje maturanti naše Škole imaju svake godine u programu nastave fizičkog vaspitanja.

 

 Untitled-3

 

                                          

                   Da, počevši od prve generacije, svi učenici završnog razreda savladali su korake ovih plesova, u sklopu priprema za maturski ples. Moglo bi se reći da je poznavanje ovog “gradiva” danas i dio opšte kulture i obrazovanja, ništa manje nego plivanje, skijanje i sl. Učenici, uglavnom, s prijatnim raspoloženjem gledaju na ovaj dio nastave, te, u skladu s takvim stavom, prilično lako i dobro savladavaju ono što se od njih traži. Sav program, od samog početka, izvodi prof. Saša Jovanović, asistent na Fakultetu za fizičko vaspitanje i sport u Banjaluci. Obuka se izvodi u našoj sali, na samoj nastavi fizičkog vaspitanja i traje šest do osam školskih časova, u zavisnosti od brzine savladavanja zadanih elemenata od strane učenika. U prvom dijelu, učenje osnovnih koraka se radi bez muzike, a po savladavanju istih, počinje se raditi uz muziku. Posebnu draž cijelom ovom programu daje i činjenica da se, nakon završene obuke, nivo usvojenog znanja i ocjenjuje, što, naravno, ulazi u ukupan prosjek pri zaključivanju ocjena. Sve to izgleda jako simpatično, a učenici, nakon početnog i prvobitnog sumnjičavog pristupa plesu, na kraju zadovoljno trljaju ruke zbog naučenog, te, sa velikim entuzijazmom, čekaju neku zgodnu priliku, u kojoj će iskoristiti stečeno znanje i upotrebiti stečene sposobnosti .