Obilježen Svjetski dan mentalnog zdravlja u našoj školi

Školski psiholog, Vesna Gojić, sa učenicima obilježila Svjetski dan mentalnog zdravlja u našoj školi.

U našoj školi danas smo govorili o Svjetskom danu mentalnog zdravlja koji se obilježava 10. oktobra.

Naš skolski psiholog, Vesna Gojić, govorila je o važnosti prevencije mentalnog zdravlja u uvodnom dijelu časa.

Potom su učenici pogledali dokumentarni film koji govori o mentalnom zdravlju ljudi u toku pandemije izazvane virusom Covid-19, koji je snimilo Društvo psihologa Republike Srpske.

Na kraju časa pridružio nam se i doktor Bojan Milaković, koji je sa medicinskog aspekta govorio o fizičkom zdravlju.

Školski psiholog učenicima je ukazao na sljedeće činjenice:

▪️Oko 20% djece i adolescenata ima neki mentalni problem ili poremećaj. Polovina mentalnih problema počinje oko 14. god.

▪️Stigma i diskriminacija prema osobama koje imaju poteškoća vezanih za mentalno zdravlje i njihovim porodicama dovode do toga da oni ne traže stručnu pomoć.

▪️Mentalni poremećaji nalaze se na 2. mjestu najbrojnijih zdravstvenih problema, poslije kardiovaskularnih.

Po završetku izlaganja psihologa, učenici su pogledali film “Strah je zarazan” koji je ukazao na mentalne probleme sa kojima su se suočavali pacijenti oboljeli od virusa Covid-19.

Po završetku filma učenicama se obratio i doktor Bojan Milaković koji je govorio o neraskidivoj vezi između fizičkog i psihičkog zdravlja, te naglasio koliko je bitno da oni u svojim tinejdžerskim godinama usvajaju dobre navike koje će ih pratiti čitav život i tako doprinijeti njihovom zdravom načinu života.