Termini za konsultacije sa profesorima tokom izvođenja online nastave

Dragi učenici, dostavljamo vam termine za konsultacije sa profesorima.

Učenici su obavezni da se u navedenim terminima jave predmetnim profesorima u e-učionicu radi konsultacija, eventualnih pojašnjenja nekih sadržaja i dogovora o daljem radu.

Predmetni profesori će voditi evidenciju o redovnosti javljanja učenika u e- učionicu u terminima predviđenim za  konsultacije, kao i izvršavanju zadataka koje će učenici dobijati.

Materijali će biti objavljivani u e- učionicu kako smo već naveli, prema ustaljenom rasporedu, po kojem smo pohađali redovnu nastavu- počinjemo sa plavom sedmicom, sljedeća je crvena i dalje se smjenjuju, a termini za konsultacije će biti fiksni za plavu i crvenu sedmicu.

Srećan rad!