Jovan Pavlović

Poštovani! Želim da vam se zahvalim na dosadašnjoj saradnji i trudu koje ste uložili da se moje dijete osjeća prijatno u školi, kroz vaš dosadašnji rad i odnos prema njemu. Posebno bih istakao praktičnu nastavu koja ja na visokom nivou!