Učenici Srednjoškolskog centra učestvovali na seminaru: ,,MOJ PRVI INTERVJU”

Centar za edukaciju PIM univerziteta i Srednjoškolskog centra „Ljubiša Mladenović“ organizovali su, za diplomirane studente, studente završnih godina studija i učenike završnih razreda srednje škole seminar na temu: ,,MOJ PRVI INTERVJU”.

Cilj seminara je bio da polaznici u interakciji sa predavačem razumiju značaj kvalitetnog pisanja CV-a, motivacionog pisma i značaj pripreme za intervju s poslodavcem.

CV ili radna biografija i motivaciono pismo su dokumenti koji treba da, od mnoštva pristiglih prijava, izdvoje one koje će zainteresovati poslodavca da lično upozna potencijalnog zaposlenika.

Svrha seminara je bila da učesnici koji nemaju radno iskustvo i traže prvo zaposlenje savladaju vještine i tehnike koje su potrebne i korisne prilikom pisanja CV-a, prijave i razgovora za posao. Namjera nam je bila da znanjem, tehnikama i vještinama koje će polaznici steći učešćem na seminaru, pomognemo studentima i učenicima u pronalaženju prvog zaposlenja.

Učenici naše Škole su sa velikim interesovanjem prihvatili učešće na ovom seminaru, te iskoristili priliku da od visoko stručnih predavača, dobiju mnoštvo korisnih informacija, učestvujući u radionicama praktično primjene stečeno znanje i prepoznaju greške koje svakako treba izbjegavati.

Nakon uspješne realizacije planiranih aktivnosti, učesnicima su uručeni CERTIFIKATI.