Маја Исовић Добријевић: Говор мржње – како га препознати и како реаговати на њега?

Данас, 14.02.2023. године са почетком у 11:45 часова, Маја Исовић Добријевић, новинарка Бука магазина и магистрица социологије одржала је предавање на тему: Говор мржње – како га препознати и како реаговати на њега? у организацији Савјета ученика СЦ “Љубиша Младеновић” Бања Лука.

Исовић Добријевић је ученике упознала са дефиницијом говора мржње, како се он развија кроз јавни говор, те како препознати упућивање нетрпељивости, раздора, дискриминације и насиља према одређеној групи или појединцу.

Говор мржње, тачније, заговарање мржње на основу расе, боје коже, језика, вјере, етничке

припадности, инвалидитета, старосне доби, националног или социјалног поријекла, везе с националном мањином, политичког или другог увјерења, имовног стања, чланства у синдикату или другом удружењу, образовања, друштвеног положаја и пола, сексуалне оријентације, родног идентитета и полних карактеристика, на неки начин заузима посебно мјесто у свакодневници грађана Босне и Херцеговине, јер то показују подаци из предмета регистрованих у Институцији омбудсмена за људска права БиХ.

Предавањем о овом глобалном проблему Савјет ученика СЦ “Љубиша Младеновић” наставља реализацију планираних активности и у другом полугодишту школске 2022/23. године

У Бањој Луци, 14.02.2023. године

Ана Галић мр, координатор Савјета ученика