Učenici medicinske škole obilježili Međunarodni dan sestrinstva

            Povodom 12. maja, Međunarodnog dana sestrinstva, učenici naše Škole, medicinski tehničari, realizovali su nekoliko aktivnosti.

            Pored promovisanja značaja, humanosti, odgovornosti ali i ljepote ovog zanimanja, učenici su iskoristili stečena znanja da upoznaju građane sa značajem preventivnih medicinskih pregleda i ranog otkrivanja bolesti. Istaknuta je, takođe, uloga medicinske sestre u njezi bolesnika i zaštiti zdravlja.

            Tokom ovih aktivnosti sprovedena je i akcija besplatnog mjerenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi za naše sugrađane na dvije lokacije u gradu.

            Zadovoljstvo učenika što stečeno znanje mogu da primjene u praksi, razgovaraju sa građanima, te uz pomoć svojih profesora, ljekara, koji su pratili njihov rad, daju korisne savjete našim građanima, bilo je ogromno.

            Ovim povodom, naši gosti su bili predstavnici Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka, gospodin Ranko Palačković, glavni tehničar Klinike za interne bolesti i Katarina Todorović, medicinska sestra koji su za učenike pripremili predavanje: ,,Medicinska sestra, poziv za divljenje“.

            Bogato praktično iskustvo u radu sa pacijentima i mnoštvo primjera koji predstavljaju situacije u kojima medicinska sestra doživljava uspjehe i neuspjehe, radosti i tuge, suze i smijeh, pohvale ali i kritike, a u svakoj od njih mora ostati profesionalna i odgovorna, učinili su ovo predavanje veoma interesantnim i upotpunili sliku koju su učenici imali o liku i ulozi medicinske sestre.

Letak A5 međunarodni dan sestrinstva prva strana 12.05.

Letak A5 druga strana dan sestrinstva