Izvještaj – pismeni ispit iz srpskog jezika

 • Post category:Vijesti

Broj: 69/18

Datum: 1.6.2018.

Polaganja maturskog ispita, zbog odličnog uspjeha i primjernog vladanja, oslobođeni su: Angela Kalaba, Vojka Balaban i Anđela Suvajac.

IZVJEŠTAJ – USPJEH OSTVAREN

NA ZAJEDNIČKOM DIJELU ODBRANE MATURSKOG RADA

PISMENI ISPIT IZ SRPSKOG JEZIKA

(Rang lista je formirana na osnovu kvaliteta rada)

 1. Iliana Jokić ………………………………………………………………………….odličan (5)
 2. Željana Paspalj ……………………………………….……..…………………… odličan (5)
 3. Milana Došlov ……………………………………………….………………….. odličan (5)
 4. Tara Grebenar ………………………………………………...……….………… odličan (5)
 5. Nikolina Pevulja …………………………………………………..…..……….. odličan (5)
 6. Jovana Dragomirović ………………………………...…………..…..……vrlo dobar (4)
 7. Renata Radetić ……………………………………….……………..……. vrlo dobar (4)
 8. Benjamin Vidović ………………………………….....………………… vrlo dobar (4)
 9. David Stanić ………………………………………….………..…………….. vrlo dobar (4)
 10. Ivona Majstorović ………………………………….………………………. vrlo dobar (4)
 11. Stefan Vukmir ………………………….……………………………………….. dobar (3)
 12. Vladana Kutić ……………………….…………………….……...……………….. dobar (3)

Ispitna komisija:

 1. Bojana Butulija,

 2. Marijana Zmijanjac,

 3. Dijana Bosančić.

Predsjednik Ispitnog odbora: Danijela Jokanović
Sekretar Ispitnog odbora: Aleksandar Davidović