Kako postaviti prioritete?

U našoj školi održana je radionica pod nazivom: ,,Kako postaviti prioritete?”

“Pravilno postavljen cilj je već pola ostvaren.”

Zig Ziglar

,,SMART CILJEVI“ – „MUDRI CILJEVI“

MUDRO – akronim koji vas podsjeća koji su potrebni elementi za kvalitetno postavljanje ciljeva:

1. Mjerljiv – Da li na osnovu rezultata možete procijeniti da li ste uspjeli da ostvarite cilj?

2. Uvremenjen – Koji je rok za realizaciju vašeg cilja?

3. Dostižan – Možete li ispuniti cilj?

4. Relevantan –  Da li je cilj u skladu sa vašim vrijednostima?

5. Objektivan – Šta sve taj cilj uključuje?

Prioritet – prvenstvo, prednost

Kada kažemo da nešto ima prioritet, znači da ima prednost u odnosu na sve drugo, tj. da ima prvenstvo.

Što se učenja tiče, mozak možemo posmatrati kao mišić. Potrebno je da se vježba da bi bio u punoj „radnoj funkciji učenja“.

Najvažnije, kako za fizičko zdravlje tako i za mentalno, je upornost, vježbanje prema unaprijed postavljenom planu i programu. Važno je da odredite mjesto na kome ćete učiti ( kao što je to npr. odlazak u teretanu ), vrijeme kada ćete učiti ( vrijeme trajanja treninga ), posvetite se knjizi  okvirno 40 minuta u kontinuitetu, pa napravite pauzu od 5-10 min. Nagradite se za trud i rad ( prošetajte, slušajte muziku, uživajte sa osobama koje vam prijaju i sl. ).

Nemojte sebi zadati preteške zadatke i smanjite očekivanja kako se ne bi demotivisali. Korisno je da mozak držimo u ZNR ( zona narednog razvoja ) kako to definiše Vigotski.  Isuviše laki zadaci će vam biti dosadni, preteški će vas demotivisati, pa je potrebno da radite za nijasnu teže zadatke izvan zone komfora.

Koja je razlika između vrijednosti i ciljeva?

Vrijednosti vam daju opšti smjer u kojem želite ići, a ciljevi su konkretne tačke na tom putu.

Kakvi bi trebali biti ciljevi?

Za svako životno područije (oblast života) možete odrediti vrednost, zatim cilj i konkretnu akciju. Identifikovanje prepreka vrlo je korisno jer će vam pomoći da ih uspešnije savladate kada naiđete na njih.

Kada određujete vrijednosti, bitno je usmjeriti se na ono na šta imate uticaj, a to je vaše ponašanje. Na primjer, možete se usmjeriti na to kako se želite ponašati u nekom odnosu, a ne na koji način želite da se druga osoba u tom odnosu ponaša. Neke od vrijednosti u pogledu vaših odnosa mogu biti  iskrenost, autentičnost, pouzdanost…

Ukoliko se prilikom realizacije ciljeva dogode promjene koje niste očekivali, važno je da ostanete fleksibilni kako biste se mogli prilagoditi novonastaloj situaciji, razmišljajući o dugoročnom ostvarivanju rezultata.

Dakle, važno je:

  • Odrediti prioritete. Postavite ciljeve po prioritetu i krenite od onog vama najvažnijeg.
  • Napravite plan za prevazilaženje potencijalnih prepreka.
  • Tražite podršku. Naučna istraživanja kažu da ljudi lakše ostavaruju svoje ciljeve uz podršku bliskih ljudi.
  • Budite strpljivi. Za dugoročne odluke potrebno je da usvojite navike.

Zapišite svoj glavni cilj koji vam je priotitet. Zatim pokušajte napisati korake dolaska do toga cilja. Koraci do ostvarenja cilja treba da budu specifični, jasno vremenski određeni i relativno dostupni u budućnosti.

Kada postignete željeni cilj, postavite i postignite drugi cilj.

Srećno!