Konkurs za posao – profesor informatičke grupe predmeta

Srednjoškolski centar ,,Ljubiša Mladenović” raspisuje konkurs za prijem u radni odnos PROFESORA INFORRMATIČKE GRUPE PREDMETA.

Da li ste spremni da se pridružite našem timu?

Vi ste profesor koji je posvećen svojim učenicima i nastavi, volite svoj posao i imate želju da napredujete? Kreator ste ugodne klime u učionici, aktivnog učenja i interaktivne nastave? Otvoreni ste za promjene i novine u edukaciji i tehnologiji? Rad sa srednjoškolcima Vas ispunjava i inspiriše? SC ,,Ljubiša Mladenović“ je u potrazi baš za osobom kao što ste Vi?

Naša škola je drugačija od ostalih po tome što nastojimo da podržimo svoje učenike u kompletnom razvoju njihove ličnosti, da ih podstičemo da napreduju i stiču različite vještine u skladu sa svojim interesovanjima, talentima i potrebama. Cilj nam je da ih osposobimo da se nakon završene škole što brže i lakše uklope u realne poslovne tokove ili osnaženi kvalitetnim znanjem biraju fakultete u našoj zemlji, ali i van njenih granica.

Kako će izgledati Vaš radni dan?

 • Boravićete u inspirativnom okruženju.
 • Koristićete savremene tehnologije u nastavi.
 • Imaćete slobodu da kreirate interesantne i interaktivne časove.
 • Radićete u timu sa mladim, uspješnim i kreativnim kolegama.
 • Imaćete slobodu da osmišljavate projekte i druge nastavne i vannastavne aktivnosti.
 • Imaćete priliku da se usavršavate i stičete nove sertifikate.

Šta očekujemo od Vas?

 • Da izvodite obaveznu nastavu prema predviđenom fondu i usvojenom rasporedu časova.
 • Da obavljate popravni, razredni i druge ispite u skladu sa odlukama Nastavničkog vijeća.
 • Da iskazujete svoju kreativnost  u neposrednom radu sa učenicima , dodatnoj nastavi i drugim oblicima vaspitno-obrazovnog rada.
 • Da planirate i pripremate nastavu u skladu sa usvojenim nastavnim planom i programom.
 • Da prepoznajete talente i interesovanja učenika, da ih podstičete i podržavate u učenju i razvoju.
 •  Da obavljate i ostale poslove interakcije sa učenicima, unapređenja nastave i razvoja škole u skladu sa odlukom direktora.

Kako da se prijavite:

Da biste se prijavili, molimo Vas da nam pošaljete sljedeće dokumente :

 • motivaciono pismo,
 • biografiju,
 • ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • pismo preporuke, nagrada, pohvala i slične dokumente, ukoliko ih posjedujete

Zainteresovani  za rad u našoj školi  dokumente mogu  slati  na e- mail adresu info@spskola.com.

ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS JE 1.11.2021. godine.

Za trenutno otvorene pozicije dokumente slati isključivo putem pošte na adresu.

 Srednjoškolski centar ,,Ljubiša Mladenović“
 Despota Stefana Lazarevića bb,
 78000 Banja Luka
 sa naznakom ,,Prijava na konkurs za angažovanje nastavnog kadra“.

konkurs za posao - prof. informatike