Konkurs za posao – profesor fizike

Srednjoškolski centar ,,Ljubiša Mladenović” raspisuje konkurs za prijem u radni odnos PROFESORA FIZIKE.

Zainteresovani kandidati treba da imaju jedno od zvanja: profesor fizike, profesor fizike i matematile ili diplomirani fizičar.

Kako da se prijavite:

  • motivaciono pismo,
  • biografiju,
  • ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • pismo preporuke, nagrada, pohvala i slične dokumente, ukoliko ih posjedujete

Zainteresovani  za rad u našoj školi  dokumente mogu  slati  na e- mail adresu info@spskola.com ili lično donijeti u prostorije škole.

KONKURS JE OTVOREN DO POPUNE MJESTA.

Da li ste spremni da se pridružite našem timu?

Vi ste profesor koji je posvećen svojim učenicima i nastavi, volite svoj posao i imate želju da napredujete? Kreator ste ugodne klime u učionici, aktivnog učenja i interaktivne nastave? Otvoreni ste za promjene i novine u edukaciji i tehnologiji? Rad sa srednjoškolcima Vas ispunjava i inspiriše? SC ,,Ljubiša Mladenović“ je u potrazi baš za osobom kao što ste Vi?


Naša škola je drugačija od ostalih po tome što nastojimo da podržimo svoje učenike u kompletnom razvoju njihove ličnosti, da ih podstičemo da napreduju i stiču različite vještine u skladu sa svojim interesovanjima, talentima i potrebama. Cilj nam je da ih osposobimo da se nakon završene škole što brže i lakše uklope u realne poslovne tokove ili osnaženi kvalitetnim znanjem biraju fakultete u našoj zemlji, ali i van njenih granica. 

Kako će izgledati Vaš radni dan?

– Boravićete u inspirativnom okruženju.
– Koristićete savremene tehnologije u nastavi.
– Imaćete slobodu da kreirate interesantne i interaktivne časove.
– Radićete u timu sa mladim, uspješnim i kreativnim kolegama.
– Imaćete slobodu da osmišljavate projekte i druge nastavne i vannastavne aktivnosti.
– Imaćete priliku da se usavršavate i stičete nove sertifikate.

Šta očekujemo od Vas?

Da izvodite obaveznu nastavu prema predviđenom fondu i usvojenom rasporedu časova.
Da obavljate popravni, razredni i druge ispite u skladu sa odlukama Nastavničkog vijeća.
Da iskazujete svoju kreativnost  u neposrednom radu sa učenicima , dodatnoj nastavi i drugim oblicima vaspitno-obrazovnog rada.
Da planirate i pripremate nastavu u skladu sa usvojenim nastavnim planom i programom.
Da prepoznajete talente i interesovanja učenika, da ih podstičete i podržavate u učenju i razvoju.
 Da obavljate i ostale poslove interakcije sa učenicima, unapređenja nastave i razvoja škole u skladu sa odlukom direktora.

 Srednjoškolski centar ,,Ljubiša Mladenović“
 Despota Stefana Lazarevića bb,
 78000 Banja Luka