Univerzitet PIM – najbolja visokoobrazovnu ustanova.

  • Post category:Vijesti


Univerzitet PIM je u petak, 21. juna 2019. godine na održanom  8. Grand Prix – Business Samitu 2019 u Vrnjačkoj Banji,  proglašen za najbolju visokoobrazovnu ustanovu na Zapadnom Balkanu u kategoriji najbolja naučna visoko obrazovna institucija Zapadnog Balkana.

Priznanje u ime direktora Univerziteta PIM preuzeo je Dejan Kojić, prorektor za NIR i međunarodnu saradnju.