Posjeta Elektrokrajini

  • Post category:Vijesti

UČENICI ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE POSJETILI ELEKTROKRAJINU

Učenici trećeg i četvrtog razreda Elektrotehničke škole, tehničari računarstava, Srednjoškolskog centra ,,Ljubiša Mladenović” su u okviru praktičnog dijela nastave posjetili preduzeće Elektrokrajina u Banjoj Luci.

Cilj posjete je bio da se učenici upoznaju sa tehnologijama koje se koriste u distributivnim mrežama kao i uređajima i aparatima bez kojih bi rad distributivnih mreža bio nemoguć.

Naši ljubazni domaćini su omogućili učenicima da posjete i radionicu u kojoj se vrsi pregled i popravka velikih transformatora, kao i baždarnicu u kojoj se ispituje stanje brojila.

Ova i slične posjete koje organizujemo u saradnji sa privrednim subjektima iz našeg grada i okruženja, pored redovne praktične nastave koju učenici pohađaju jednom sedmično, pomaže učenicima da povežu teorijska znanja sa praksom, daju jasniju sliku o zanimanju za koje se školuju i podrška su

lakšem i uspješnijem uključivanju na tržište rada.