SVJETSKI Dan obilježavanja ljudskih prava 10. decembar

Povodom obilješavanja Svjetskog dana ljudskih prava učenici i profesori Srednjoškolskog centra „Ljubiša Mladenović“ su realizovali nekoliko različitih aktivnosti.
Pod rukovodstvom profesora prava sa učenicima je realizovana radionica:„Dan ljudskih prava, zaštita putem Evropskog suda za ljudska prava“ u trajanju od dva školska časa. Cilj ove radionice je bio upoznati učenike sa načinom na koji se ostvaruje zaštita ljudskih prava, upoznati ih sa pojmom Evropskog suda za ljudska prava i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, te na konkretnim presudama pokazati na koji način se ostvaruje zaštita ljudskih prava i koliki je njihov značaj.
Svoj doprinos obilježavanju ovog dana dali su i članovi Savjeta učenika koji su pravili brošure sa porukama o ljudskim pravima, kao i članovi Ekološke sekcije. Panoe sa porukama o ekološkim pravima namijenili su svim učenicima, profesorima, ali i ostalim posjetiocima škole. Učenici su imali priliku da na ovu temu na časovima Srpskog jezika pišu literarne radove.