PRAKSA U RADNIM ORGANIZACIJAMA

  • Post category:Vijesti

 

 PRAKSA U RADNIM ORGANIZACIJAMA

Dragi učenici,
obavještavamo vas da je sedmica od 23.04. – 29.04.2012.godine planirana za realizaciju praktične nastave u radnim organizacijama za učenike 2. i 3. razreda.
Svi učenici su obavezni voditi dnevnik prakse tokom svog boravka u radnoj organizaciji i isti, potpisan od strane mentora, nakon obavljene prakse, donijeti na uvid predmetnom profesoru.
Detaljna uputstva oko načina vodjenja dnevnika prakse, kao i svojim dužnostima tokom boravka u radnim organizacijama, učenici će dobiti od profesora praktične nastave:
prof.Tanja Sofrenović – 2. razred
prof. Dijana Jović – 3. razred

Svim učenicima želimo ugodnu i uspješnu radnu nedjelju!

Uprava Škole