UČEŠĆU NA INOST-U- Učenici Informatičke škole

  • Post category:Vijesti

UČEŠĆU NA INOST-U

Učenici informatičke škole SC „Ljubiša Mladenović“ sa projektom „Mini laboratorija elektrotehnike“ učestvovali su u periodu od 19. do 21. aprila na izložbi mladih inovatora INOST. U izradi projekta učestvovali su svi učenici I-1 odjeljenja. Cilj projekta bio je da se naprave video instrukcije za izvođenje nekih osnovnih vježbi iz oblasti elektrotehnike i računarstva. Rezultat projekta je YT kanal „mladi programeri“ na kojem se nalaze video snimci za tri vježbe:

  • Provjera Kirhofovih zakona

  • Punjenje i pražnjenje kondenzatora

  • Osnovni dijelovi računara

 

Za izvođenje ovih vježbi učenici su samostalno izradili sve potrebne makete, a to su:

  • Maketa sa izvorima napajanja

Na ovoj  maketi se nalaze izvori jednosmjernog napona od 3.3 V, 5V i 12 V, dobijeni sa jedinice PC napajanja kao i izvori jednosmjernog napona različitih vrijednosti od 1,5 V do 12 V. Istovremeno je sa ove makete moguće koristiti 4 izvora.

  • Maketa za provjeru Kirhofovih zakona

Na ovoj maketi nalazi se šema sa buksnama gdje je moguće modularno dodati sve potrebne elemente: izvore, otpornike, kratkospojnike, ampermetre, voltmetre.

  • Maketa za demonstraciju punjenja i pražnjenja kondenzatora

Na ovoj maketi nalazi se šema sa buksnama gdje je moguće modularno dodati sve potrebne elemente: izvor, otpornik, kondenzator, voltmetar.

  • Maketa na kojoj se nalaze osnovni dijelovi računara
  • Maketa za određivanje električne otpornosti otpornika dešifrovanjem boja

Svi ovi radovi i ove demonstracije moći će se pogledati u školi u okviru programa koji je planiran za dan škole. Treba naglasiti da su se svi učenici maksimalno  potrudili da naprave ovaj projekat i da postoje mogućnosti i želje da se projekat nastavi i proširi novim maketama i novim video snimcima koji bi mogli da se koriste u edukativne svrhe i služe svima onima koje zanima elektrotehnika i računarstvo.

Dražen Surtov, dipl. inž.