URUČENI TABLETI I UDŽBENICI UČENICIMA

I u ovu školsku godinu krećemo sa novim idejama za unapređenje kvaliteta nastave i stvaranje pozitivne sredine i prijatne radne klime kako bi motivacija za učenje i rad naših učenika bila na visokom nivou.

Učenicima prvog razreda Srednjoškolskog centra “Ljubiša Mladenović“, medicinskim tehničarima, fizioterapeutskim tehničarima i tehničarima računarstva i programiranja, direktorica škole je uručila tablete i rance sa udžbenicima za novu školsku godinu.

Savremeni profesori, spremni na stalno stručno usavršavanje, istinski vaspitači, savjetnici, prijatelji, kvalitetni organizatori i koordinatori nastavnog rada doprinose da naši učenici stiču znanje uz istinsku podršku i maksimalno korišćenje ličnih potencijala.

Učenicima prvog razreda i svim ostalim učenicima Srednjoškolskog centra „Ljubiša Mladenović“, želimo srećan početak nove školske godine, uspješno učenje, visoko školsko postignuće i pregršt lijepih uspomena koje će obilježiti i ovu školsku godinu.