BLOG ZA RODITELJE – ZAŠTO DA VAŠ BUDUĆI SREDNJOŠKOLAC IZABERE SC “LJUBIŠA MLADENOVIĆ”

  • Post category:kutak

Poštovani roditelji,

S obzirom da je u ovom trenutku izbor buduće škole i zanimanja  glavna tema u porodicama onih učenika koji završavaju osnovnu školu, predlažemo vam nekoliko smjernica kako da pomognete svom djetetu pri izboru.

Mnogi faktori deluju iz šire i uže socijalne sredine. Porodica, mediji, vršnjaci i „značajni drugi“, utiču na izbor budućeg zanimanja i konkretne škole.

Na uspjeh učenika u školi, pored osobina učenika i profesora, sistema ocjenjivanja, u velikoj mjeri utiče i organizacija vaspitno–obrazovnog procesa.

Naši stručni i empatični profesori prenose i razvijaju saznajni stil učenja. Utiču na formiranje životne orijentacije učenika na sticanje znanja (ističe se kvalitet, a ne kvantitet), zalažu se za cjeloživotno učenje i trajno saznavanje novih stvari.

Smisao ocjenjivanja nije samo u tome da se izmeri nivo usvojenosti sadržaja pojedinih nastavnih predmeta nego da ocjenjivanje ima i saznajnu i motivacionu vrijednost.

Naše učenike u SC „ Ljubiša Mladenović“ učimo da ispoljavaju širi pogled na svijet i spremnost da pomažu jedni drugima. Razvoj altruističke orijentacije i empatije, utiče na formiranje emocionalno, intelektualno i socijalno zrelih individua.

Trudimo se da stvaramo pozitivnu klimu, prijatnu atmosferu za učenje i rad, te na prvom mjestu ostvarivanje najboljeg interesa za svako dijete.

Izaberite savremeni pristup, osigurajte stručno i profesionalo obrazovanje za svoje dijete!