Javni poziv za prijavu za zapošljavanje radnika za Zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj

  • Post category:Vijesti

AGENCIJA ZA RAD I ZAPOSLJAVANJE BOSNE I HERCEGOVINE

u skladu sa Dogovorom o posredovanju pri zapošljavanju radnika iz Bosne i Hercegovine u Saveznoj Republici Njemačkoj na odredeno vrijeme objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj

Mjesto rada : SR Njemačka

Naziv posla : Radnici za zdravstvenu njegu

Opis posla: rad na mjestu asistenta za zdravstvenu njegu do priznavanja diplome u SR Njemačkoj, a poslije priznavanja diplome, rad na poslovima kvalifikovanog zdravstvenog radnika

Uslovi za kandidate: ■ Status :

Svi zainteresovani kandidati, državljani Bosne i Hercegovine, koji ispunjavaju uslove navedene u ovom javnom pozivu, ali prednost kod odabira će imati nezaposlena lica registrovana na evidenciji službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

 

 

111111111 444 5555