KONKURS srednje stručno obrazovanje, upis od 10. novembra 2014.godine

  • Post category:Vijesti

Број: 298/14
Датум: 5.11.2014.

На основу члана 25., став 1. Закона о образовању одраслих ( „Службени гласник Републике Српске“, број  59/09), Средњошколски центар „Љубиша Младеновић“ у Бањалуци

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за упис кандидата у програме за средње стручно образовање одраслих, преквалификацију и доквалификацију

Трогодишњи и четворогодишњи програми ће се изводити за средње стручно образовање одраслих, као и програми за доквалификацију и преквалификацију за сљедећа занимања:


Струка : ЕКОНОМИЈА,ПРАВО, ТРГОВИНА

Занимање:

.  Економски техничар,

IV степен стручне спреме , 24 полазника

.  Пословно правни техничар,

IV степен стручне спреме, 24 полазника

.  Трговачки техничар,

IV степен стручне спреме, 24 полазника

.  Пословни секретар,

III степен стручне спреме , 24 полазника

 

Струка: ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
Занимање:

.  Шумарски техничар,

IV степен стручне спреме , 24 полазника

.  Расадничар,

III степен стручне спреме, 24 полазника

 

Струка: ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
Занимање:

. Изолатер – асфалтер,

III степен стручне спреме, 12 полазника

. Тесар – полагач облога ,

III степен стручне спреме, 12 полазника

 

Струка: ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
Занимање:

. Пекар,

III степен стручне спреме

 

 Струка: ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Занимање:

·         Козметички техничар,

IV степен стручне спреме, 24 полазника

 

Струка: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
Занимање:

·         Бравар, лимар, варилац, механичар

III степен стручне спреме, 24 полазника

 

Стручно оспособљавање извршаваће се за обављање послова:

·         Заваривач ТИГ поступком

 

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС :

У програме средњошколског образовања одраслих могу се уписати кандидати који имају навршених 18 година живота, психофизичке услове за савладавање образовног програма, завршену најмање основну школу за упис на програм средњег стручног образовања за стицање квалификације, односно претходно стечену средњу стручну спрему за програме преквалификације и доквалификације.

 

ДОКУМЕНТИ ПОТРЕБНИ ЗА УПИС :

Пријава за упис ( попуњава се у Школи )
Оригинално свједочанство о завршеној основној школи (за програм квалификације), односно о стеченој стручној спреми (за програм преквалификације и доквалификације)
Родни лист ( оригинал )
УПИСНИ РОК :

Упис полазника ће се вршити од 10.11.2014.год. до попуне мјеста у просторијама Средњошколског центра „Љубиша Младеновић“ од 08.00 до 18:00 часова.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА УПИС:

Упис и достава потребних докумената обавља се у Средњошколском центру „Љубиша Младеновић“ у Бањалуци, Улица Деспота Стефана Лазаревића бб, 78000 Бањалука, oд 08:00 до 18:00 часова.

Све додатне информације могу се добити на телефон:

051/379 – 410; 379 – 411; е – mail: info@spskola.com од 08:00 дo 18:00 часова.