Održano gostujuće predavanje, doc.dr Mladena Milića na temu: „Penzioni sistem Republike Srpske“

  • Post category:Vijesti

U srijedu, 21.12.2016. godine, gost naše škole bio je  doc.dr Mladen Milić, direktor fonda PIO Republike Srpske.

Predavanje na temu „Penzioni sistem Republike Srpske“,  u sklopu predmeta Obligaciono, radno i socijalno pravo, koje je profesor Milić ovim povodom održao, bilo je namijenjeno učenicima Ekonomske škole, poslovno – pravnim tehničarima.

Učenici su imali priliku da dobiju mnoštvo informacija o istorijskiom razvoju Fonda PIO, njegovom značaju za svaku državu kao i o modelu na kojem je zasnovan Fond PIO Republike Srpske.

Profesor Milić je, takođe,  predstavio učenicima  informacioni sistem Fonda PIO, način na koji se vode evidencije u fondu, te  način na koji se obračunavaju penzije u Republici Srpskoj.

Mnoštvo pitanja  koja su učenici postavljali, a koja su se  odnosila  na upoređivanje sistema Fonda PIO kod nas i u drugim zemljama, zatim na bezbjednost podataka informacionog sistema Fonda, te posebno pojašnjenje dodatnog penzijskog osiguranja u vidu životnog osiguranja pokazala su veliku zainteresovanost učenika za slična predavanja, te izuzetan doprinos potpunijem stručnom znanju učenika.

Učenici su se zahvalili profesoru na odvojenom vremenu i predavanju koje je za njih imalo veliki značaj.