POTPISIVANJE SPORAZUMA, SRIJEDA 16. april 2014.g.

 • Post category:Vijesti

U srijedu, 16. aprila 2014. godine Univerzitet za poslovni inženjerting i menadžment će potpisati dva Sporazuma o nastavnoj, naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji sa:

 • Univerzitetom „Alfa” iz Beograda. Sporazumom je predviđeno zajednička izrada studije „Dostignutog nivoa razvijenosti visokog obrazovanja u Republici Srpskoj i Srbiji”, kao i razmjena nastavnika, studenata, naučne i stručne literature.
 • Visokom školom za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti „Baltazar Adam Krčelić” iz Zaprešića. Sporazumom je predviđena razmjena nastavnika, studenata, naučne i stručne literature i zajedničko učešće u izradi naučno-istraživačkih projekata,

 i pet sporazuma o Poslovno-tehničkoj saradnji sa:

 • Privrednom komorom Republike Srpske – Područna privredna komora Banja Luka,
 • Igmin holding d.o.o iz Banja Luke, ;
 • Mühlbauer AG Headquarters;
 • Zavodom za slijepa i slabovidna lica Republike Srpske;
 • Turističkom organizacijom Republike Srpske-

 

Potpisivanju Sporazuma će prisustvovati:

 • Doc.dr Goran Mutabdžija, ministar prosvjete i kulture RS,
 • Prof.dr Jasmin Komić, ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske,
 • Prof.dr Miroslav Bobrek, direktor Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske
 • Prof.dr Radenko Đurica, načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti grada Banja Luka,

Potpisivanje Sporazuma održaće se u Amfiteatru PIM univerziteta.

PROTOKOL:

–        10:00 – Prijem gostiju

–        10:15 – Pozdravna riječ direktora i rektora Univerziteta, ministra nauke i tehnologije, i ministra prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske

–        10:30 – Potpisivanje Sporazuma

–        10:45 – Konferencija za medije

–        11:00 – Koktel

 

DIREKTOR
prof.dr Ilija Džombić