OBAVJEŠTENJE ZA MATURANTE, PISMENI ISPIT IZ SRPSKOG JEZIKA ZA SVE UČENIKE

  • Post category:Vijesti

OBAVJEŠTENJE ZA MATURANTE
PISMENI ISPIT IZ SRPSKOG JEZIKA ZA SVE UČENIKE

28. maj 2015. god. u 14,00 časova, Amfiteatar PIM Univerziteta

Članovi komisije:

  • Smiljana Antonić, prof. srpskog jezika
  • Jelena Kuzmanović, prof. engleskog jezika
  • Merima Hajder, prof. njemačkog jezika.

Raspored i satnica polaganja maturskih i izbornih predmeta je prikazana tabelarno sa članovima komisija u linku nastava, podlinku maturski radovi.